Zuzanna Bojarska, dr inż.

Pokój: 218

E-mail: zuzanna.bojarska@pw.edu.pl

Telefon: 22 234 62 52

Prowadzone zajęcia:

  • Wstęp do obliczeniowej mechaniki płynów - Projekt - studia I stopnia
  • Obliczeniowa mechanika płynów - Projekt - studia II stopnia
  • Symulacja komputerowa - Laboratorium - studia II stopnia
  • Zasady zrównoważonego rozwoju w inżynierii procesowej - Projekt - studia II stopnia (Inżynieria Procesów Przemysłowych)
  • Zasady zrównoważonego rozwoju w przemyśle - Projekt - studia I stopnia (WIBHIŚ PW)

Konsultacje: wtorek 10:00-12:00

Publikacje