Zuzanna Bojarska, dr inż.

Pokój: 218

E-mail: zuzanna.bojarska@pw.edu.pl

Prowadzone zajęcia:

  • Wstęp do obliczeniowej mechaniki płynów - Projekt
  • Symulacja komputerowa - Laboratorium
  • Zasady zrównoważonego rozwoju w inżynierii procesowej - Projekt

Konsultacje: wtorek 10:00-12:00

Publikacje