Patryk Skowroński, mgr inż.

doktorant

Zakład Kinetyki i Termodynamiki Procesowej

Pokój: 523

E-mail: patryk.skowronski.dokt@pw.edu.pl