Seminarium wydziałowe: mgr inż. Krystian Jędrzejczak

Seminarium wydziałowe:

Zastosowanie obliczeniowej mechaniki płynów oraz druku 3D w analizie miażdżycy występującej w tętnicach szyjnych i wieńcowych

mgr inż. Krystian Jędrzejczak