"Badania, które pozwolą lepiej zrozumieć proces zarastania tętnic"

15. stycznia 2024 pojawił się wywiad z dr inż. Krzysztofem Wojtasem na temat projektu "Metody szacowania ryzyka pierwotnego i wtórnego zarastania tętnic towarzyszącego chorobie wieńcowej z zastosowaniem obliczeniowej mechaniki płynów, technik obrazowych pomiaru przepływu oraz druku 3D" finansowanego przez grant badawczy w ramach "Inicjatywy Doskonałości - Uczelnia Badawcza" realizowanego na Politechnice Warszawskiej. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem na stronie badawcza.pw.edu.pl.