8.04.2021 - Strona internetowa IDUB PW

schemat działania materiałów filtracyjnych z powłokami

Na stronie programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza (IDUB PW) zamieszczono artykuł o pracach badawczych prowadzonych w zespole kierowanym przez dr inż. Katarzynę Jabłczyńską dotyczących materiałów filtracyjnych modyfikowanych nanocząstkami kompozytowymi Ag/CuO o właściwościach biobójczych aktywowanych procesem fotokatalizy w świetle widzialnym. W artykule opisano też badania nad wytwarzaniem nanocząstek prowadzone we współpracy z ETH Zurich.