29.04.2022 - WUM.EDU.PL

Warszawski Uniwersytet Medyczny w wywiadzie z dr hab. Katarzyną Sykłowską-Baranek (WUM) opisuje współpracę Wydziału Farmaceutycznego WUM z Naszym Wydziałem w ramach projektu „Bifunkcjonalne aerożelowe platformy do intensyfikacji biosyntezy cytotoksycznych naftochinonów w hodowlach in vitro korzeni transgenicznych” jest finansowany w ramach grantu badawczego Centrum Badawczego POB Biotechnologia i inżynieria biomedyczna programu Uczelnia Badawcza – Inicjatywa Doskonałości, który realizowany jest na Politechnice Warszawskiej. Kierownikiem projektu jest dr hab. inż. Maciej Pilarek, profesor uczelni, z Zakładu Biotechnologii i Inżynierii Biomedycznej Naszego Wydziału. 

W skład zespołu badawczego wchodzą pracownicy i doktoranci z obu Wydziałów, w tym dr hab. inż. Maciej Pilarek, profesor uczelni (Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej), dr hab. Katarzyna Sykłowska-Baranek (Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny), mgr inż. Bartosz Nowak (Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej), mgr inż. Mateusz Kawka (Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny), mgr inż. Kamil Wierzchowski (Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej).