25.04.2022 - Badawcza.pw.edu.pl

Na stronie badawcza.pw.edu.pl pojawiły się artykuły, które opisują dwa projekty realizowane na Wydziale w ramach programu Inicjatywa Doskonałości: Uczelnia Badawcza, trwającego w Politechnice Warszawskiej. Tytuły i linki do artykułów poniżej:

- "Aerożele krzemoorganiczne w biotechnologii roślin i inżynierii bioprocesowej"

- "Nowa terapia nowotworów mózgu i eliminacja skutków ubocznych chemio i radioterapii"

Tytuły projektów i składy zespołów:

 • „Bifunkcjonalne aerożelowe platformy do intensyfikacji biosyntezy cytotoksycznych naftochinonów w hodowlach in vitro korzeni transgenicznych”
  Skład zespołu badawczego:
  • dr hab. inż. Maciej Pilarek, profesor uczelni (Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej), 
  • dr hab. Katarzyna Sykłowska-Baranek (Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny),
  • mgr inż. Bartosz Nowak (Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej),
  • mgr inż. Mateusz Kawka (Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny),
  • mgr inż. Kamil Wierzchowski (Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej)d
 •  „Emulsyjny system dostarczania teraupetyków - leczenie nowotworów wspomagane mechanizmem syntetycznej letalności”
  Skład zespołu badawczego:
  • dr hab. inż. Ewa Dłuska, prof. uczelni; 
  • dr hab. Elżbieta Speina; 
  • dr inż. Agnieszka Markowska-Radomska; 
  • dr inż. Agnieszka Siemion; 
  • dr Konrad Kosicki