21.01.2021 - Biuletyn PW oraz 28.02.2021 - główna strona internetowa PW

schemat działania szczepionki

Biuletyn PW zamieścił informacje o pracach prowadzonych w zespole kierowanym przez prof. Tomasza Ciacha nad szczepionką przeciw COVID-19 opartej o rekombinowane białka wirusa SARS-CoV-2 związane na nanocząstkach.

Informacje te zamieszczono również na głównej stronie internetowej PW.