Zespół ds. etyki badań naukowych z udziałem ludzi

Laboratorium chemiczne. Pracownica wykonuje eksperyment w centrum zdjęcia.

W Politechnice Warszawskiej został powołany Zespół ds. etyki badań naukowych z udziałem ludzi. Przewodniczącym Zespołu został prof. dr hab. inż. Arkadiusz Moskal z naszego Wydziału.

W Politechnice Warszawskiej został powołany Zespół ds. etyki badań naukowych z udziałem ludzi. Przewodniczącym Zespołu został prof. dr hab. inż. Arkadiusz Moskal z naszego Wydziału. Informacje na temat działalności zespołu są dostępne w serwisie ogólnouczelnianym.

Link: https://www.pw.edu.pl/Zespol-ds.-etyki-badan-naukowych-z-udzialem-ludzi