Zaliczenie Praktyk Studenckich 2022

Obowiązkowe zaliczenie praktyk studenckich odbędzie się w pokoju 106:

  • 24 października 2022 r. (poniedziałek) w godz. 8:00 – 10:00
  • 25 października 2022 r. (wtorek)w godz. 12:00 – 14:00
  • 27 października 2022 r. (czwartek) w godz. 11:00 – 13:00

Na rozmowę z dr. hab. inż. Pawłem Sobieszukiem, profesorem uczelni, student ma obowiązek przynieść poniższe, oryginalne, dokumenty:

  • zaświadczenie o odbyciu praktyki podpisane przez przedstawiciela Zakładu Pracy;
  • sprawozdanie z przebiegu praktyki podpisane przez przedstawiciela Zakładu Pracy;
  • kartę oceny praktyki przemysłowej podpisaną przez przedstawiciela Zakładu Pracy;
  • kartę samooceny osiągnięć efektów uczenia się podpisaną przez Studenta.

 

Po indywidualnej rozmowie z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk dr. hab. inż. Pawłem Sobieszukiem, profesorem uczelni, weryfikacji złożonych dokumentów, Pełnomocnik ds. Praktyk zalicza praktykę – informacja pojawia się w USOS.