XXVI Festiwal Nauki w Warszawie - lekcje festiwalowe dla szkół

W dniach 26-30.09 br. nasz Wydział będzie organizatorem lekcji dla szkół w ramach Festiwalu Nauki. Lekcje przeznaczone są dla grup zorganizowanych (każda do ok. 30 osób). Zapisy na poszczególne lekcje odbywają się poprzez stronę Festiwalu Nauki.

W rozwinięciu wiadomości informacje o lekcjach realizowanych na naszym Wydziale.

"I ty możesz zostać tajnym agentem! Gra edukacyjna w klimacie filmów akcji", Koło Naukowe "Venturi"

lekcja dla klas 1-3 szkoły podstawowej (1 grupa/termin)

26.09 i 27.09. o godz. 9:00, 11:00 i 13:00, czas trwania: 2 h

Uczestnicy wezmą udział w grze edukacyjnej, w ramach której na podstawie przeprowadzonych eksperymentów zapoznają się z chemicznymi metodami pracy tajnych agentów.

"Wdychane cząstki aerozolowe i ich wpływ na zdrowie", dr inż. Agata Dorosz

lekcja dla klas licealnych (do 4 grup/termin)

26.09. i 29.09. o godz. 13:30, czas trwania 45 minut

Uczniowie dowiedzą się dlaczego ważna jest wielkość i kształt cząstek aerozolowych. Zapoznają się z urządzeniami do pomiaru aerozoli z inhalatorów lub obecnych w zanieczyszczonym powietrzu (np. PM10).

"Wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju w przemyśle chemicznym", prof. dr hab. inż. Paweł Gierycz

lekcja dla klas licealnych (do 4 grup/termin)

26.09. o godz. 10:30, czas trwania 45 minut

Wykład poświęcony zrównoważonemu rozwojowi przemysłu chemicznego, tj. nowoczesnemu podejściu do technologii chemicznych, intensyfikacji procesów oraz odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii.

"Aerozole wokół nas", prof. dr hab. inż. Arkadiusz Moskal

lekcja dla klas licealnych (do 4 grup/termin)

26.09. i 28.09. o godz. 12:30, czas trwania 45 minut

Aerozole wdychane do układu oddechowego wywołać mogą efekty niepożądane, jednocześnie tą drogą do organizmy można wprowadzać leki. Omówione zostaną podstawowe zagadnienia pozwalające na opis zjawiska.

"Ogniwa paliwowe jako alternatywne źródła energii", dr Artur Małolepszy, mgr inż. Monika Jałowiecka

lekcja dla klas licealnych (do 4 grup/termin)

27.09. i 28.09 o godz. 10:30, czas trwania 60 minut

Wykład dotyczy ogniw paliwowych – urządzeń służących do konwersji materiału wysokoenergetycznego na moc użytkową przy wykorzystaniu procesów utleniania oraz redukcji.

"Wykorzystanie zjawiska burzliwości w procesach inżynierii chemicznej" dr hab. inż. Łukasz Makowski

lekcja dla klas licealnych (do 4 grup/termin)

27.09. i 29.09. o godz. 12:30, czas trwania 45 minut

Wykład przedstawi zalety i wady prowadzenia procesów prowadzonych w reżimie burzliwym na przykładzie procesów z branży chemicznej, biotechnologicznej, farmaceutycznej i energetycznej.

"Jak i czym filtrować niewidzialne? - o tym jak działają filtry włókninowe", dr inż. Anna Jackiewicz-Zagórska

lekcja dla klas licealnych (do 4 grup/termin)

29.09. i 30.09. o godz. 11:00, czas trwania 45 minut

W ramach wykładu uczestnicy zgłębią wiedzę na temat działania materiałów włókninowych, które wykorzystuje się do filtrowania cząstek aerozolowych zawieszonych w powietrzu.

"Kolorowy wodór - ile kolorów ma wodór?", dr hab. inż. Robert Cherbański

lekcja dla klas licealnych (do 4 grup/termin)

29.09 i 30.09. o godz. 10:30, czas trwania 45 minut

Przedmiotem wykładu będą różne metody otrzymywania wodoru. Zostaną przedstawione metody klasyczne, jak również te bardziej innowacyjne i całkiem nowatorskie.

Serdecznie zapraszamy!