Wyniki rekrutacji na studia II stopnia

Rekrutacja na studia II stopnia na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej w roku akademickim 2021/2022 została zakończona. Lista osób przyjętych na studia z podziałem na specjalności jest dostępna poniżej.