Spotkanie informacyjne w sprawie Praktyk

Spotkanie informacyjne dotyczące Praktyk odbędzie się

27 października 2022 r. o godz. 16:15 w Audytorium A1.

Dla studentów 2 i 3 roku studiów I stopnia, którzy nie zaliczyli Praktyk wcześniej, obecność jest obowiązkowa.

 dr hab. inż. Paweł Sobieszuk, profesor uczelni