Sesja listopadowa programu ATHENS

ATHENS to program mający na celu wymianę studentów pomiędzy czołowymi europejskimi uczelniami technicznymi oraz udział we wspólnych europejskich programach rozwojowych i szkoleniowych. Już 17 września będzie można rejestrować się do udziału w listopadowej sesji programu ATHENS.

Więcej informacji o samym programie można znaleźć na stronie programu oraz na naszej stronie. Pomocy udzielają także Dominika Frąk – Dudzińska (Koordynator Programu ATHENS, CWM PW) oraz dr inż. Agata Penconek (Pełnomocniczka Dziekana WIChiP ds. umiędzynarodowienia studiów).