Praca w projekcie TITAN

Uprzejmie informujemy o możliwości realizacji pracy doktorskiej w ramach rozpoczynającego się we wrześniu 2022 r. projektu europejskiego pt. „Direct biogas conversion to green H2 and carbon materials by scalable microwave heated catalytic reactor for soil amendment and silicon carbide production” (akronim projektu – TITAN). Jednym z głównych wykonawców projektu jest Politechnika Warszawska (WICHiP).

Więcej informacji można znaleźć tutaj.