Nagrody Rektora 2022

Na dzisiejszej inauguracji roku akademickiego 2022/2023 na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej zostały wręczone Nagrody Rektora PW za osiągnięcia dydaktyczne, organizacyjne i naukowe. Nazwiska laureatów można znaleźć tutaj.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

NAGRODY DLA PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU

NAGRODY INDYWIDUALNE

 • Nagroda indywidualna stopnia I-go za osiągnięcia organizacyjne w latach 2020-2021 – dr inż. Wojciech Orciuch
 • Nagroda indywidualna stopnia I-go za osiągnięcia naukowe w latach 2020-2021 – prof. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski
 • Nagroda indywidualna za wyróżniające prowadzenie zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021 – prof. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski
 • Nagroda indywidualna za wyróżniające prowadzenie zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021 – dr hab. inż. Antoni Rożeń
 • Nagroda indywidualna za wyróżniające prowadzenie zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021 – dr inż. Michał Lewak 

NAGRODA ZESPOŁOWA

Nagroda zespołowa stopnia I-go za osiągnięcia dydaktyczne w latach 2020/2021:

 • dr hab. inż. Jakub Gac,
 • dr inż. Katarzyna Jabłczyńska
 • dr inż. Anna Jackiewicz-Zagórska
 • prof. dr hab. inż. Arkadiusz Moskal
 • dr inż. Marcin Odziomek
 • dr inż. Agata Penconek
 • dr hab. inż. Rafał Przekop
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski
 • dr hab. inż. Maciej Szwast
 • dr inż. Bogumiła Wrzesińska

NAGRODY DLA DOKTORANTÓW WYDZIAŁU

 • Nagroda za wyjątkowe zaangażowanie na rzecz Uczelni w roku akademickim 2021/2022 – mgr. inż. Krystian Jędrzejczak
 • Nagroda za wyjątkowe zaangażowanie na rzecz Uczelni w roku akademickim 2021/2022 – mgr. inż. Urszula Michalczuk