LAB-TECH of Excellence dla dr inż. Katarzyny Jabłczyńskiej

Z radością informujemy, że dr inż. Katarzyna Jabłczyńska została jedną z czworga laureatów grantu w ramach konkursu LAB-TECH of Excellence. Otrzymane dofinansowanie pozwoli dr Jabłczyńskiej na realizację projektu "Rozwój technologii syntezy płomieniowej nanocząstek funkcjonalnych - utworzenie Laboratorium Technologii Cząstek".

Serdecznie gratulujemy i z niecierpliwością czekamy na pierwsze wyniki eksperymentów przeprowadzonych w nowym Laboratorium!

Celem konkursu było wzmocnienie potencjału badawczego Politechniki Warszawskiej poprzez tworzenie nowych grup badawczych kierowanych przez młodych pracowników, wzmocnienie współpracy międzynarodowej, stymulowanie rozwoju obszarów badawczych wpisujących się we współczesne wyzwania cywilizacyjne w skali globalnej i krajowej oraz promowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodych naukowców.

Więcej o wynikach konkursu można przeczytać tutaj.