Kryteria tworzenia list rankingowych stypendium rektora

Informujemy, że dostępna jest już decyzja Dziekana w sprawie kryteriów tworzenia list rankingowych w postępowaniu o stypendium rektora. Decyzja dostępna jest  tutaj (.pdf) .