Inauguracja roku akademickiego 2022/2023 na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Uroczystość inauguracji roku akademickiego 2022/2023 na odbędzie się w piątek, 30 września 2022 roku o godz. 14:00 w Auli AII w Gmachu Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej, ul. Waryńskiego 1.

Program uroczystości

1. Hymn Państwowy

2. Otwarcie uroczystości i powitanie Gości

3. Wystąpienie Dziekana Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej

4. Wystąpienie przedstawiciela Władz Uczelni

5. Immatrykulacja studentów I roku

6. Wręczenie nagród JM Rektora PW

7. Wystąpienia przedstawicieli studentów

8. Wykład inauguracyjny prof. dr hab. inż. Eugeniusza Molgi pt. „Kolory wodoru - inżynieria chemiczna w technologiach wodorowych"

9. Gaudeamus

Przypominamy, że obecność nowoprzyjętych studentów jest obowiązkowa!