Dyżury Wydziałowej Komisji Stypendialnej

Serdecznie zapraszamy na dyżury Członków Wydziałowej Komisji Stypendialnej WIChiP, którzy udzielać będą pomocy w weryfikacji wniosków o stypendia socjalne oraz udzielać informacji dotyczących wszystkich rodzajów stypendiów i form pomocy materialnej dla studentów WIChiP. Wszystkich Studentów składających wnioski o stypendia socjalne prosimy o kontakt z WKS w terminie dyżurów - weryfikacja Waszych wniosków w trakcie dyżuru znacznie skróci czas ich procedowania.

Terminarz dyżurów w rozwinięciu wiadomości.

Terminarz dyżurów:

- 07.10 (piątek) w godzinach 14:00-15:00

- 12.10 (środa) w godzinach 16:00-17:30

- 13.10 (czwartek) w godzinach 16:00-17:30

Dyżury będą odbywać się w sali 191 (naprzeciwko dziekanatu).