Certyfikat Doskonałości Kształcenia PKA w kategorii Partner dla rozwoju dla kierunku studiów inżynieria chemiczna i procesowa na WIChiP PW

Kierunek studiów inżynieria chemiczna i procesowa prowadzony na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW uzyskał certyfikat doskonałości kształcenia w kategorii PARTNER DLA ROZWOJU – DOSKONAŁOŚĆ WE WSPÓŁPRACY Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM przyznany przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Certyfikaty doskonałości PKA przyznawane są najlepszym kierunkom studiów o najwyższej jakości kształcenia potwierdzonej udokumentowanymi i regularnymi osiągnięciami studentów oraz absolwentów. Certyfikaty te przyznawane są w czterech kategoriach:

  • „Partner dla rozwoju – doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym”
  • „Doskonały kierunek – doskonałość w kształceniu na kierunku”
  • „Zawsze dla studenta – doskonałość we wsparciu rozwoju studentów”
  • „Otwarty na świat – doskonałość we współpracy międzynarodowej”

Studia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa prowadzone na WIChiP PW od wielu lat zajmują pierwsze miejsca w ogólnopolskich rankingach szkół wyższych. Uzyskanie certyfikatu doskonałości PKA stanowi dla Wydziału ogromne wyróżnienie w uznaniu prowadzonej współpracy z pracodawcami w zakresie doskonalenia programów studiów. Celem tych działań jest jak najlepsze dostosowanie kompetencji zawodowych i umiejętności naszych absolwentów do aktualnych potrzeb rynku pracy. Wyróżnienie to jest szczególnie cenne, gdyż w 2022 roku jedynie 5 kierunków studiów na wszystkich uczelniach w Polsce uzyskało certyfikat doskonałości w tej kategorii.