Artykuł naszych badaczek w najczęściej pobieranych artykułach czasopisma IJMS

Z dumą informujemy, że artykuł pt. "Evaluation of Sterilization/Disinfection Methods of Fibrous Polyurethane Scaffolds Designed for Tissue Engineering Applications" autorstwa mgr inż. Iwony Łopianiak, doktorantki w Szkole Doktorskiej PW, i dr inż. Beaty Butruk-Raszei został jednym z najczęściej pobieranych artykułów w czasopiśmie International Journal of Molecular Sciences spośród opublikowanych w 2020 roku. Serdecznie gratulujemy autorkom tego osiągnięcia i życzymy dalszych sukcesów.

Artykuł jest dostępny w formule Open Access, można go pobrać tutaj.

Rysunek przedstawia certyfikat potwierdzający opisane osiągnięcie