Urszula Michalczuk, mgr inż.

doktorantka

Katedra Inżynierii Procesów Zintegrowanych 

Pokój: 327

E-mail: Urszula.Michalczuk.dokt@pw.edu.pl

Zajęcia prowadzone:

  • Procesy rozdzielania w biotechnologii - projekt
  • Laboratorium oczyszczania cieczy

Publikacje