Rafał Przekop, dr hab. inż.

adiunkt badawczo - dydaktyczny

Katedra Inżynierii Procesów Zintegrowanych

Pokój: 304

Telefon: 22 234 63 51

e-mail: rafal.przekop@pw.edu.pl

Terminy konsulatacji: wtorek 10:00-11:30

Prowadzone zajęcia:

Laboratorium Aparatury Procesowej

Projektowanie Procesów Podstawowych i Aparatury

Procesy Transportowe w Organizmach Żywych

Modelowanie Procesów w Układach Rozproszonych 

Gospodarka Odpadami Stałymi

Publikacje