Piotr Grzybowski, dr inż.

Adiunkt

Pracownik badawczo-dydaktyczny

Katedra Inżynierii Procesów Zintegrowanych

Pokój : 317 (III p.)

Telefon:  22-234 63 71

E-mail: piotr.grzybowski@pw.edu.pl

Terminy konsultacji: wtorki 10:00-11:30

Prowadzone zajęcia: 

Wykłady: - Modern Technologies for waste disposal (j. ang.)

              - Biotechnological Methods for waste disposal (j. ang.)

              - Podstawy Ochrony Środowiska

              - Inżynieria i Aparatura Chemiczna

              - Biotechnologiczne Metody Unieszkodliwiania odpadów

              - Procesy Rozdzielania w Biotechnologii

              - Separation Processes in Biotechnology (j. ang.)