Michał Wojtalik, mgr inż.

Doktorant

Zakład Procesów Rozdzielania

Pokój: 612/232

E-mail: michal.wojtalik.dokt@pw.edu.pl

Prowadzone zajęcia:

Laboratorium Dynamiki Procesowej - Ćwiczenie C12

Publikacje