Michał Stor, mgr inż.

doktorant

Katedra Inżynierii Układów Rozproszonych

Pokój: 311

E-mail: michal.stor.dokt@pw.edu.pl

Terminy konsultacji: kontakt przez MS Teams

Publikacje