Mateusz Bartczak, mgr inż.

Mateusz Bartczak

Doktorant

Zakład Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej

Szkoła Doktorska nr 1

Pokój: 423

E-mail: Mateusz.Bartczak.dokt@pw.edu.pl

Obszar badawczy: bioreaktory single-use z mieszaniem typu wave

Zajęcia dydaktyczne:

  • Biotechnologia 2 – projekt (semestr letni r.a. 2021/2022)
  • Biochemia – laboratorium (semestr letni r.a. 2020/2021)

Zainteresowania:

  • śpiew zespołowy (Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej, Polski Narodowy Chór Młodzieżowy)
  • muzyka klasyczna
  • typografia i grafika komputerowa, obsługa środowiska LaTeX
  • snooker
  • obserwacja ptaków
  • OpenStreetMap
  • rozwój przemysłu kosmicznego, eksploracja kosmosu

Publikacje: