Mariusz Zalewski, dr inż.

Adiunkt dydaktyczny

Zakład Procesów Rozdzielania

Pełnomocnik Dziekana ds. informatyzacji i sieci komputerowych

Członek Rady Wydziału

Pokój: 231

Telefon: 22 234 7501

E-mail: Mariusz.Zalewski@pw.edu.pl

Terminy konsultacji:

  • Inżynieria bioprocesowa - poniedziałki 10:15-12:00
  • Informatyka 3 - wtorki 16:00-17:00

Dydaktyka:

  • Technologia informacyjna (WIChiP)
  • Projektowanie procesów rozdzielania (WIChiP)
  • Inżynieria bioprocesowa (WCh - Biotechnologia)
  • Inżynieria bioprocesowa - projekt (WCh - Biotechnologia)
  • Informatyka 3 (WCh - Biotechnologia)

Publikacje