Karolina Błeszyńska-Kula

Dziekanat Studiów II stopnia WIChiP

.

Sekretariat Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Chemiczna PW 

.

Sekretariat Rady Wydziału IChiP PW

.

Praktyki Studenckie WIChiP PW

.

Pokój: 179

Telefon: +48 22 234 65 09

E-mail: karolina.kula@pw.edu.pl