Karolina Błeszyńska-Kula

Dział Organizacyjny WIChiP

.

Sekretariat Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Chemiczna PW 

.

Sekretariat Rady Wydziału IChiP PW

.

Praktyki Studenckie WIChiP PW

.

Pokój: 106

Telefon: +48 22 234 63 70

E-mail: karolina.kula@pw.edu.pl