Kamil Wierzchowski, mgr inż.

Asystent badawczo-dydaktyczny

Doktorant

Zakład Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej

Pokój: 423

E-mail: Kamil.Wierzchowski@pw.edu.pl

Terminy konsultacji: środa 13:00-15:00

Publikacje