Kamil Wierzchowski, dr inż.

Pełnomocnik Dziekana ds. osób z niepełnosprawnościami

Adiunkt badawczo-dydaktyczny

Zakład Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej

Pokój: 423

E-mail: Kamil.Wierzchowski@pw.edu.pl

Terminy konsultacji: piątek 10:00-12:00

Publikacje