Jakub M. Gac

Profesor uczelni w Katedrze Inżynierii Procesów Zintegrowanych

pokój: 325

tel: 22 234 65 08

mail: jakub.gac@pw.edu.pl

terminy konsultacji: czwartki 10:00-12:00

Prowadzone zajęcia:

1. Podstawy Obliczeń Inżynierskich (POI) - wykład dla I roku (Wydziały: IChiP, IM, Chemiczny, po 30 h; studia I stopnia, semestr 1 - zimowy)

2. Aparatura Chemiczna i Maszynoznawstwo (AChiM) - wykład dla II roku (Wydział Chemiczny, 30 h; semestr 4 - letni)

3. Techniki Pomiarowe Mikro- i Nanodyspersji (TPMiND) - wykład dla specjalności Inżynieria Układów Rozproszonych (15h; studia II stopnia, semestr 1 - letni)

4. Inżynieria Układów Koloidalnych (IUK) - wykład dla specjalności Inżynieria Nanostruktur (15h; studia II stopnia, semestr 1 - letni)

5. Inżynieria Układów Koloidalnych (IUK) - ćwiczenia projektowe dla specjalności Inżynieria Nanostruktur (15h; studia II stopnia, semestr 1 - letni)

6. Inżynieria Materiałów Niekrystalicznych (IMN) - wykład obieralny dla studiów I stopnia (30 h, semestr 4 lub 6 - letni)

Publikacje:

Profil w Bazie Wiedzy PW

Profil w Google Scholar