Tomasz Kotkowski, dr inż.

Adiunkt badawczo - dydaktyczny

Zakład Kinetyki i Termodynamiki Procesowej

Pokój: 511

Telefon: 22 234 62 95

E-mail: Tomasz.Kotkowski@pw.edu.pl

Terminy konsultacji: wtorek 14:15-15:00, środa 16:15-17:00

Prowadzone zajęcia:

  • Laboratorium dynamiki procesowej
  • Inżynieria nanokatalizatorów
  • Projektowanie procesów przenoszenia ciepła

Materiały dydaktyczne

Publikacje