Radosław Krzosa, mgr inż.

doktorant

Zakład Intensyfikacji Procesów Przemysłowych

Pokój: 233

E-mail: radoslaw.krzosa.dokt@pw.edu.pl

Publikacje