Monika Jałowiecka, mgr inż.

doktorantka

Zakład Intensyfikacji Procesów Przemysłowych

Pokój: 233

E-mail: monika.jalowiecka.dokt@pw.edu.pl

Obszar zainteresowań: ogniwa paliwowe, obliczeniowa mechanika płynów

Publikacje