Mariusz Tyrański, mgr inż.

doktorant

Zakład Procesów Rozdzielania, Szkoła Doktorska nr. 1

Pokój: 232

E-mail: mariusz.tyranski.dokt@pw.edu.pl

Publikacje