Arkadiusz Moskal, prof. dr hab. inż.

profesor

Katedra Inżynierii Procesów Zintegrowanych

Pokój: 310

Telefon: 22 234 64 92

Terminy konsultacji: środa 11:00 - 12:00

Prowadzone zajęcia:

Wykłady:

              Inżynieria Chemiczna - wydział Chemiczny ( dla profilu ogólnoakademickiego i praktycznego)

              Biomechanika przepływów - ICHiP - wykład fakultatywny

              Fizykochemia i procesy transportowe w układach koloidalnych - ICHiP

              Oczyszczanie Cieczy - ICHiP