Antoni Rożeń, prof. uczelni dr hab. inż

materiały pomocnicze (.zip, 10,95 MB)

Profesor uczelni w Zakładzie Inżynierii i Dynamiki Reaktorów Chemicznych

Pełnomocnik Dziekana ds. Zamówień Publicznych

Pokój: 409

Telefon: 22 234 64 35

E-mail: Antoni.Rozen@pw.edu.pl

Terminy konsultacji: wtorki 15:00-16:00

Zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa

Mechanika Płynów - wykład, studia II stopnia, semestr 1

Regulamin przedmiotu (.pdf, 112,16 kB)

Komputerowy Rysunek Techniczny - wykład i laboratorium, studia I stopnia, semestr 3 i 5

Regulamin przedmiotu (.pdf, 114,73 kB)
Karta przedmiotu (.pdf, 114,29 kB)
Plan zajęć (.pdf, 119,10 kB)

Podstawy Mechaniki Płynów - wykład i ćwiczenia projektowe, studia I stopnia, semestr 3

Regulamin przedmiotu (.pdf, 119,94 kB)
Karta przedmiotu (.pdf, 115,35 kB)
Plan zajęć (.pdf, 78,14 kB)

Grafika Inżynierska - laboratorium komputerowe, studia I stopnia, semestr 1

Regulamin przedmiotu (.pdf, 116,71 kB)
Karta przedmiotu (.pdf, 110,22 kB)
Plan zajęć (.pdf, 78,99 kB)
Materiały pomocnicze (.zip, 10,95 MB)

Rysunek Techniczny w Inżynierii Chemicznej - wykład obieralny, studia I stopnia, semestr 1

Regulamin przedmiotu (.pdf, 114,21 kB)
Karta przedmiotu (.pdf, 106,93 kB)
Plan zajęć (.pdf, 76,42 kB)

Zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunku Technologia Chemiczna

Grafika Inżynierska - projekt/laboratorium komputerowe, studia 1 stopnia, semestr 1

Karta przedmiotu (.pdf, 180,49 kB)
Plan zajęć (.pdf, 110,85 kB)
Materiały pomocnicze (.zip, 10,95 MB)

Zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunku Biotechnologia

Grafika Inżynierska - projekt/laboratorium komputerowe, studia 1 stopnia, semestr 1

Karta przedmiotu (.pdf, 179,70 kB)
Plan zajęć (.pdf, 110,85 kB)
Materiały pomocnicze (.zip, 10,95 MB)

Zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunku Inżynieria Materiałowa

Grafika Inżynierska - projekt/laboratorium komputerowe, studia 1 stopnia, semestr 1

Karta przedmiotu (.xlsx, 72,20 kB)
Regulamin przedmiotu (.pdf, 113,64 kB)
Plan zajęć (.pdf, 110,85 kB)
Materiały pomocnicze (.zip, 10,95 MB)

Zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej

Mechanika Płynów - wykład i laboratorium, studia I stopnia, semestr 3

Karta przedmiotu (.pdf, 152,35 kB)
Regulamin przedmiotu (.pdf, 174,10 kB)

Nauka

Publikacje w Bazie Wiedzy PW