Anna Adach-Maciejewska, dr inż.

Adiunkt dydaktyczny
Zakład Kinetyki i Termodynamiki Procesowej

Opiekun I stopnia studiów WIChiP

Pokój: 512
Telefon: 22 234 64 94
E-mail: anna.adach@pw.edu.pl

Terminy konsultacji: środa 10.00-11.00 oraz czwartek 11.00-12.00
Prowadzone zajęcia:

Semestr zimowy:
"Kinetyka Procesowa" - ćwiczenia obliczeniowe
"Projektowanie Procesów Przenoszenia Pędu i Masy" - ćwiczenia projektowe
"Procesy przenoszenia energii i masy" - ćwiczenia obliczeniowe (Biotechnologia)
„Technologies of pollutants decontamination in the natural environment” - wykład, przedmiot obieralny

Semestr letni
"Laboratorium Kinetyki Procesowej" - ćwiczenia laboratoryjne

„Media Specjalne w Inżynierii Chemicznej” - wykład, przedmiot obieralny
Publikacje