Agnieszka Fronc

Pracownik Biura Dziekana

Pokój: 173

Telefon: 22 234 63 69

E-mail: Agnieszka.Fronc@pw.edu.pl