Agata Dorosz, dr inż.

Adiunkt badawczo-dydaktyczny
Katedra Inżynierii Procesów Zintegrowanych

Pokój: 309
Telefon: 22 234 63 75
Email: agata.dorosz@pw.edu.pl
Termin konsultacji: poniedziałek 12.00-13.30

Prowadzę zajęcia:
- Laboratorium oczyszczania cieczy – projekt,
- Laboratorium oczyszczania gazów – projekt,
- Modelowanie procesów w układach rozproszonych – projekt,
- Techniki pomiarowe mikro- i nanodyspersji – laboratorium