Informacja o promieniowaniu jonizującym w roku 2023

Działalność Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW w Warszawie związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące w 2023 roku nie miała żadnego wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko. Nie odnotowano również uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska.

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2021 poz. 623/ zgodnie z art. 32c pkt.2