Marc-Olivier Coppens

Ramsay Memorial Professor na University College London

Marc-Olivier Coppens obecnie jest założycielem i dyrektorem Centre for Nature-Inspired Engineering (CNIE) na University College London, gdzie pełni także funkcję Vice-Dean for Engineering (Interdisciplinarity, Innovation).  Łączy pracę dydaktyczną z pracą badawczą w obszarze inżynierii chemicznej i procesowej. Wykładał na wielu uniwersytetach na całym świecie: Rensselaer Polytechnic Institute (RPI, Indiana, Stany Zjednoczone), Technische Universiteit Delft (Holandia), University of California, Berkeley (Kalifornia, Stany Zjednoczone) oraz oczywiście University College London. Prowadzone przez prof. Coppensa CNIE jest ośrodkiem badawczym przekraczającym granice dyscyplin, rozwiązując problemy klasycznej inżynierii chemicznej z zakresu na przykład katalizy czy złóż fluidalnych, jak i zagadnień dotyczących immunoterapii, odzyskiwania wody lub ogniw paliwowych. 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/marc-olivier-coppens-626a44/ 

UCL: https://www.ucl.ac.uk/chemical-engineering/people/academic-staff/marc-olivier-coppens