Nina Borzęcka, mgr inż.

doktorantka

Katedra Inżynierii Układów Rozproszonych

Pokój: 049

Telefon: 22 234 64 96

E-mail: nina.borzecka.dokt@pw.edu.pl

Prowadzone zajęcia:

  • Aparatura chemiczna i maszynoznawstwo - laboratorium

Publikacje