Tytuł profesorski dla dr. hab. inż. Łukasza Makowskiego

Z wielką radością i dumą informujemy, że w dniu 7 września 2023 r., na mocy postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dr hab. inż. Łukasz Makowski uzyskał tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria chemiczna.

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi tego osiągnięcia i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.