Publiczna obrona doktoratu: mgr inż. Kamil Kopeć

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Chemiczna uprzejmie informuje, że w dniu 30 października 2023 r., o godz. 9:00 w Audytorium A2 Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej ul. Waryńskiego 1 w Warszawie odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Kamila Kopcia, pt. „Otrzymywanie pokryć z polidopaminy i jej analogów do funkcjonalizacji powierzchni wyrobów medycznych”.

Promotor: prof. dr hab. inż. Tomasz Ciach, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Warszawska

Recenzenci:

  • dr hab. Adriana Nowak, profesor uczelni, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka
  • prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW.