Osiągnięcia Archiwalne

Osiągnięcia opublikowane na poprzedniej wersji strony internetowej Wydziału

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Laureatka konkursu Bekker NAWA, data opublikowania: 22.12.2021

Z dumą i radością informujemy, że dr inż. Beata Butruk-Raszeja została laureatką w konkursie Bekker NAWA.

Program Bekker NAWA jest szansą na prestiżowy staż badawczy w ośrodku zagranicznym. Dr Butruk-Raszeja zaplanowała swój staż w Friedrich–Alexander University Erlangen–Nürnberg (FAU), University Hospital Erlangen w zespole naukowym dr Iwony Cichej. Tematyka zaproponowanych w projekcie prac badawczych będzie obejmowała głównie procesy endotelializacji protez naczyń krwionośnych. Gratulujemy i życzymy powodzenia!

Pełną listę laureatów programu Bekker można znaleźć na stronie internetowej NAWA.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyniki konkursu BEYOND POB II, data opublikowania: 15.12.2021

Z przyjemnością informujemy, że spośród pracowników naszego Wydziału, w konkursie BEYOND POB II, grant badawczy otrzymała:

dr inż. Katarzyna Dąbkowska-Susfał: „Zintegrowane biotechnologiczne wytwarzanie bioetanolu i ksylitolu z rolniczych odpadów lignocelulozowych po alkalicznej obróbce wstępnej“

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w badaniach!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyniki konkursu na granty badawcze Technologie Materiałowe-3, data opublikowania: 14.12.2021

Z przyjemnością informujemy, że spośród pracowników naszego Wydziału, w konkursie POB Technologie Materiałowe-3, grant Advanced otrzymał:

prof. dr hab. inż. Paweł Gierycz: „Wytworzenie i charakteryzacja nanohybryd CaCO3/GO - nowego nośnika substancji aktywnych“

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w badaniach!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyniki konkursu na granty badawcze BIOTECHMED-3, data opublikowania: 13.12.2021

Z przyjemnością informujemy, że spośród pracowników naszego Wydziału, w konkursie POB BIOTECHMED-3, grant Start otrzymał:

dr inż. Krzysztof Wojtas: „Metody szacowania ryzyka pierwotnego i wtórnego zarastania tętnic towarzyszącego chorobie wieńcowej z zastosowaniem obliczeniowej mechaniki płynów, technik obrazowych pomiaru przepływu oraz druku 3D“

Wsród nagrodzonych jest też dr inż. Paulina Trzaskowska (obecnie CEZAMAT PW), która swój doktorat obroniła na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej.

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w badaniach!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyniki konkursu BioTechMed_LAB-1, data opublikowania: 03.12.2021

Z radością informujemy, że w konkursie BioTechMed_LAB-1 (w ramach IDUB PW) na 6 sfinansowanych projektów aż 2 pochodzą z Naszego Wydziału. Serdecznie gratulujemy zespołom kierowanym przez prof. dr hab. inż. Marka Henczkę oraz dr hab. inż. Łukasza Makowskiego, prof. uczelni i życzymy dalszych sukcesów w przyszłości.

Więcej informacji na stronie IDUB PW

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kolejne granty NCN na Wydziale, data opublikowania: 26.11.2021

Gratulujemy p. mgr inż. Zuzannie Bojarskiej, p. mgr inż. Bartoszowi Nowakowi oraz p. mgr inż. Kamilowi Wierzchowskiemu uzyskania finansowania projektów naukowych z Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Preludium 20.

Tematyka projektów:

 • "Nowe hybrydowe nanostruktury na bazie disiarczku molibdenu i nanomateriałów węglowych do zastosowań smarnych" (mgr inż. Z. Bojarska, streszczenie)
 • "Materiały zmiennofazowe stabilizowane aerożelami krzemoorganicznymi do układów destylacji solarnej" (mgr inż. B. Nowak, streszczenie)
 • "Polimerowe platformy/rusztowania do zintensyfikowanego otrzymywania biomasy organów roślinnych oraz metabolitów w bioreaktorze typu single-use" (mgr inż. K. Wierzchowski, streszczenie)

Jeszcze raz gratulujemy i z niecierpliwością czekamy na pierwsze wyniki prac!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Srebrny Krzyż Zasługi dla dr inż. Wojciecha Orciucha, data opublikowania:17.11.2021

Z radością i dumą informujemy, że 15.11.2021 na Uroczystym Posiedzeniu Senatu Politechniki Warszawskiej w ramach Święta PW dr inż. Wojciech Orciuch, Prodziekan ds. Rozwoju na Naszym Wydziale, został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Odznaczenia te nadawane są za zasługi dla Państwa lub obywateli.

Serdecznie gratulujemy tego prestiżowego odznaczenia!

O innych odznaczonych można przeczytać tutaj.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nagroda Naukowa Politechniki Warszawskiej im. M.Wolfkego dla naukowców z WIChiP PW, data opublikowania: 15.11.2021

Z przyjemnością informujemy, że zespół badawczy w składzie: dr Artur Małolepszy, dr inż. Marta Mazurkiewicz-Pawlicka i dr hab. Leszek Stobiński został uhonorowany Nagrodą Naukową Politechniki Warszawskiej im. M. Wolfkego za wybitne osiągnięcia publikacyjne. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 15.11.2021 r. w trakcie obchodów Dnia Politechniki, na uroczystym posiedzeniu Senatu PW (zobacz informację na stronach PW)

Serdecznie gratulujemy laureatom i życzymy dalszych sukcesów.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prof. Tomasz Sosnowski w Radzie Zarządzającej Europejskiej Federacji Inżynierii Chemicznej (EFCE),data opublikowania: 10.11.2021

Z wielką radością i dumą informujemy, że prof. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski, Prodziekan ds. Nauki na naszym wydziale, został wybrany do Executive Board of European Federation of Chemical Engineering (EFCE) na dwuletnią kadencję rozpoczynającą się 1. stycznia 2022 roku.

Gratulujemy i życzymy owocnej współpracy w tym zaszczytnym gronie!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naukowcy związani z WIChiP wśród 2% najczęściej cytowanych badaczy w 2020 roku, data opublikowania: 10.11.2021

57 osób z Politechniki Warszawskiej znalazło się w zestawieniu World’s TOP 2% Scientists 2020, przygotowanym przez Uniwersytet Stanforda we współpracy z wydawnictwem Elsevier. W zestawieniu pojawiły się nazwiska aż 6 naukowców związanych swoją pracą z naszym Wydziałem. Są to: prof. Jerzy Bałdyga, prof. Leon Gradoń, prof. Ryszard Pohorecki, prof. K. Roel Westerterp, prof. Stanisław Sieniutycz oraz dr hab. Leszek Stobiński. Gratulujemy!

Więcej o zestawieniu World’s TOP 2% można przeczytać w artykule na stronie internetowej Politechniki Warszawskiej.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kolejny grant NCN na Wydziale, data opublikowania: 06.11.2021

Gratulujemy panu prof. dr. hab. inż. Tomaszowi Ciachowi oraz pani dr Iwonie Cichej z University Hospital Erlangen w Niemczech uzyskania finansowania projektu naukowego z Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 20 + LAP. Konkurs LAP przewidywał finansowanie projektów realizowanych we współpracy dwu- lub trójstronnej z udziałem partnerów zagranicznych. Tematyka projektu:

„Materiały rusztowań dla komórek śródbłonka naczyniowego: badania wpływu struktury i właściwości fizykochemicznych powierzchni”

Ze streszczeniem projektu można zapoznać się na stronach NCN.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Laureaci Złotej Kredy 2020 i 2021, data opublikowania: 28.10.2021

Z radością informujemy, że 23 października odbyła się XIII Uroczysta Gala Złotej Kredy, na której zostały wręczone nagrody od studentów dla pracowników PW. Ze względu na to, że w poprzednim roku Nagrody nie były wręczane, w tym roku odebrali je laureaci z roku 2020 i 2021. Studenci naszego Wydziału wyróżnili:

 • w kategorii "Najlepszy prowadzący wykłady":
  • za rok 2020 - prof. dr hab. inż. Marek Henczka
  • za rok 2021 - prof. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski
 • w kategorii "Najlepszy prowadzący ćwiczenia/laboratoria/projekty"
  • za rok 2020 - dr inż. Krzysztof Wojtas oraz dr hab. inż. Antoni Rożeń
  • za rok 2021 - dr hab. inż. Antoni Rożeń
 • w kategorii ""Najbardziej przyjazny studentom »Złote Serce«"
  • za rok 2021 - dr inż. Michał Lewak

Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów dydaktycznych!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nagrody JM Rektora PW za rok akademicki 2020/2021, data opublikowania: 08.10.2021

Z dumą informujemy, że pracownikom Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej zostały przyznane nagrody JM Rektora PW za osiągnięcia w roku akademickim 2020/2021. Nagrody wręczone zostały przez prof. dr hab. inż. Marka Henczkę, Dziekana Wydziału.

Nagrody za osiągnięcia naukowe:

 • Nagroda indywidualna I stopnia dla prof. dr hab. inż. Tomasza Ciacha
 • Nagroda zespołowa I stopnia dla zespołu w składzie:
  • dr hab. inż. Łukasz Henryk Makowski, profesor uczelni
  • dr inż. Wojciech Orciuch
  • dr inż. Krzysztof Wojtas
  • mgr inż. Michał Wojtalik
  • mgr inż. Zuzanna Bojarska

Nagrody za osiągnięcia dydaktyczne:

 • Nagroda zespołowa I stopnia dla zespołu w składzie:
  • dr inż. Leszek Rudniak
  • mgr inż. Tomasz Kotkowski
 • Nagrody z kategorii Złota Kreda za wyróżniające prowadzenie zajęć dydaktycznych: 
  • prof. dr hab. inż. Marek Henczka
  • dr hab. inż. Antoni Rożeń
  • dr inż. Krzysztof Wojtas

Nagrody za osiągnięcia organizacyjne:

 • Nagroda indywidualna II stopnia dla dr hab. inż. Andrzeja Krasińskiego, profesora uczelni
 • Nagroda indywidualna II stopnia dla dr hab. inż. Pawła Sobieszuka, profesora uczelni

 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medal KEN dla profesora Pawła Sobieszuka, data opublikowania: 08.10.2021

Z wielką radością informujemy, że w dniu 06.10.2021 na uroczystym posiedzeniu Senatu Politechniki Warszawskiej prof. uczelni dr hab. inż. Paweł Sobieszuk został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej przyznawanym za szczególne zasługi i osiągnięcia w działalności dydaktycznej. Serdecznie gratulujemy!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medal KEN dla profesora Macieja Pilarka, data opublikowania: 08.10.2021

Z wielką radością informujemy, że w dniu 08.10.2021 na uroczystym posiedzeniu Senatu Politechniki Warszawskiej prof. uczelni dr hab. inż. Maciej Pilarek, Prodziekan ds. Studenckich na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej, został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej przyznawanym za szczególne zasługi i osiągnięcia w działalności dydaktycznej. Serdecznie gratulujemy!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wywiad z prof. Tomaszem Ciachem w Rzeczpospolitej (rp.pl), data opublikowania: 27.09.2021

Rzeczpospolita zamieściła wywiad z prof. dr hab. inż. Tomaszem Ciachem, w którym, omawia on postępy w pracach nad lekiem przeciwnowotworowym wg koncepcji opracowanej i rozwijanej w jego zespole na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców z naszego wydziału, data opublikowania: 23.06.2021

Minister Edukacji i Nauki 23 czerwca 2021 roku wręczył stypendia wybitnym młodym naukowcom. W gmachu MEiN odbyła się z tej okazji uroczystość, w której udział wzięli przedstawiciele stypendystów. W sumie przyznano w tym roku 217 stypendiów dla wybitnych młodych naukowców, w tym dwa dla pracowników naszego Wydziału:

 • dr inż. Marcie Mazurkiewicz-Pawlickiej;
 • dr. Arturowi Małolepszemu.

Jak czytamy na stronie MEIN: "Stypendiami ministra zostali uhonorowani młodzi naukowcy prowadzący innowacyjne badania naukowe o wysokiej jakości oraz posiadający imponujące osiągnięcia naukowe o wysokim prestiżu i międzynarodowym wydźwięku."

Więcej o konkursie oraz pełną listę laureatów (w sumie nagrodzono 15 osób z Politechniki Warszawskiej) można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inżynieria chemiczna na PW ponownie najlepsza, data opublikowania: 22.06.2021

Kierunek inżynieria chemiczna po raz kolejny zajął I miejsce w najnowszym rankingu „Perspektyw”! Poza naszym, taki wynik uzyskało 16 innych kierunków studiów realizowanych w Politechnice Warszawskiej (link). Dziękujemy wszystkim studentom, doktorantom i pracownikom Wydziału, bez których ten sukces nie byłby możliwy!

W rankingu uczelni akademickich, Politechnika Warszawska zajęła III miejsce po raz piąty z rzędu, a po raz 16 z rzędu została określona najlepszą uczelnią techniczną w Polsce.

Więcej informacji na stronie internetowej rankingu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyróżnienie za prezentację posteru na konferencji międzynarodowej, data opublikowania: 13.06.2021

Miło nam poinformować, że nasza doktorantka mgr inż. Izabela Zielińska zdobyła III miejsce w konkursie na najlepszą prezentację posteru na międzynarodowej konferencji Membranes and Membrane Processes in Environmental Protection (on-line). Nagrodzona praca nosi tytuł "Development of graphene oxide-coated membranes to support the process of removing pharmacological agents from water" (pozostali współautorzy: D. Polak, W. Fabianowski, M. Szwast).

Pani Izie gratulujemy wyróżnienia !

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inżynieria chemiczna w Politechnice Warszawskiej na 1 miejscu w Polsce rankingu QS by Subject: Engineering & Technology, data opublikowania: 10.03.2021

W zestawieniu QS by Subject: Engineering & Technology znalazły się trzy uczelnie z Polski. Politechnika Warszawska, która została sklasyfikowana na 230. miejscu (awans o 7 pozycji), Politechnika Wrocławska (w grupie miejsc 401-450) oraz Uniwersytet Warszawski (w grupie 501-520).

Kategoria Engineering & Technology obejmuje siedem szczegółowych dyscyplin. Są to: informatyka i systemy informacyjne, inżynieria chemiczna, inżynieria lądowa, elektrotechnika i elektronika, budowa maszyn, górnictwo oraz inżynieria petrochemiczna. To właśnie inżynieria chemiczna w Politechnice Warszawskiej została sklasyfikowana w tej kategorii na 1 miejscu w Polsce, a 251-300 na świecie. Warte podkreślenia jest, że w kategorii inżynieria chemiczna wyprzedzamy szereg uznanych uczelni z USA (m.in. University of Alabama, University of Connecticut, University of Kansas, University of Oklahoma, University of Texas) i innych rejonów świata (m.in. Ben-Gurion University of the Negev, Aalborg University, University of Wuhan).

Więcej o wynikach dla innych kategorii w Politechnice Warszawskiej tutaj, a pełne wyniki rankingu można znaleźć tutaj.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grant w ramach IDUB - konkurs BEYOND POB - na WIChiP, data opublikowania: 19.02.2021

W konkursie w ramach Inicjatywy Doskonałości - Uczelnia Badawcza (IDUB PW) o nazwie BEYOND POB przyznano grant badawczy dla prof. Magdaleny Jasińskiej z naszego Wydziału! Pani profesor będzie realizowała projekt pt. "Problem zamknięcia dla złożonych reakcji chemicznych w reżimie przepływu burzliwego". Gratulujemy przyznanych funduszy i czekamy na wieści o pierwszych wynikach.

Konkurs BEYOND POB był przeznaczony dla projektów, których tematyka musiała wykraczać poza zdefiniowane w projekcie IDUB Priorytetowe Obszary Badawcze (POB) i dotyczyć obszarów ujętych w wykazie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Pełną listę laureatów można znaleźć na stronie projektu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza na Politechnice Warszawskiej.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naukowcy z Wydziału w World’s TOP 2% Scientists 2019, data opublikowania: 11.02.2021

Z dumą informujemy, że na liście najczęściej cytowanych naukowców na świecie World’s TOP 2% Scientists znaleźli się profesorowie z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej: profesor Jerzy Bałdyga, profesor Leon Gradoń, profesor Stanisław Sieniutycz, a także oraz profesor K. Roel Westerterp (doktor h.c. PW), który blisko współpracował z WIChiP PW.

Lista najczęściej cytowanych naukowców na świecie World’s TOP 2% Scientists, którą opublikowano na łamach czasopisma „PLOS Biology Journal”, została przygotowana przez Uniwersytet Stanforda we współpracy z wydawnictwem Elsevier oraz firmą SciTech Strategies. Więcej o samej liście, pozycji Politechniki Warszawskiej oraz innych naukowcach z PW znajdujących się na tej liście można przeczytać na stronie internetowej naszej uczelni.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grant w ramach programu NCBiR TechmatStrateg, data opublikowania: 03.02.2021

Gratulujemy prof. Andrzejowi Krasińskiemu uzyskania finansowania projektu pt. „Kompozytowe materiały filtracyjne o wydłużonym czasie pracy przeznaczone do oczyszczania wody oraz do wysokosprawnej separacji układów rozproszonych gaz-ciecz i ciecz-ciecz” w ramach programu z NCBiR "Techmatstrateg III". Projekt będzie realizowany w latach 2021-2024 w konsorcjum, w skład którego oprócz WIChiP PW wchodzą Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji oraz firma Amazon Filters sp. z o.o. (WIChiP PW jest liderem konsorcjum).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szczepionka na COVID-19 gotowa do kolejnego etapu badań, data opublikowania: 01.02.2021

Korzystając ze środków przyznanych w ramach grantów IDUB against COVID-19 przyznanych w połowie roku 2020 na badania nad sposobami leczenia COVID-19 lub ochrony przed wirusem SARS-CoV-2, zespół prof. Tomasza Ciacha rozpoczął w 2020 roku prace nad przygotowaniem białkowej szczepionki przeciwko panującej obecnie na świecie chorobie. Prace nad preparatem dotarły do etapu, w którym możliwe jest już przygotowanie takiej ilości próbek, aby przeprowadzić badania na zwierzętach. Na kolejny etap potrzeba jednak dodatkowych środków. Więcej o tym wspaniałym osiągnięciu oraz dalszych planach i potrzebach zespołu prof. Ciacha można przeczytać w wywiadzie udzielonym Polskiej Agencji Prasowej, który już teraz przekazują dalej inne platformy informacyjne (m.in.: link, link, link). O postępach prac będziemy informowali na bieżąco.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nagrody i wyróżnienia dla studentów i doktorantów Wydziału, data opublikowania: 01.02.2021

Dziekan Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej decyzją Decyzja Dziekana 5_2021 - Nie masz uprawnień do wyświetlania tego obiektu. przyznał nagrody i wyróżnienia dla studentów i doktorantów Wydziału za szczególne osiągnięcia naukowe oraz aktywność społeczną. Stypendia przyznawane są studentom i doktorantom Politechniki Warszawskiej na podstawie Zarządzenia nr 91/2019 Rektora Politechniki Warszawskiej. Listę wyróżnionych i nagrodzonych osób można znaleźć Lista nagrodzonych nagrodą Dziekana 2021 - Nie masz uprawnień do wyświetlania tego obiektu. . Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym i zachęcamy wszystkich do dalszych działań naukowych i społecznych!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Granty w ramach Priorytetowych Obszarów Badawczych IDUB na WIChiP, data opublikowania: 11.01.2021

W konkursach w ramach Inicjatywy Doskonałości - Uczelnia Badawcza (IDUB PW), które rozstrzygnęły się pod koniec roku 2020, pracownicy naszego Wydziału otrzymali aż 7 grantów badawczych !

W konkursie POB Technologie-Materiałowe-2 granty otrzymali:

 • konkurs Start:
  • dr Jan Krzysztoforski: „Wytwarzanie katalizatorów do reakcji redukcji tlenu opartych na zredukowanym tlenku grafenu przy użyciu płynów w stanie nadkrytycznym“
  • dr Łukasz Werner: „Synteza i charakterystyka nanokatalizatorów na bazie dwuwymiarowego dwusiarczku renu (ReS2) do foto katalitycznej produkcji wodoru“
 • konkurs Advanced:
  • prof. Jakub Gac: „Formulacja wysoko sprężystych aerożeli na bazie organoalkoksysilanów“
  • dr Wojciech Orciuch: „Zastosowanie obliczeniowej mechaniki płynów i bilansu populacji do modelowania procesu deaglomeracji cząstek TiO2 w urządzeniach dyspergujących“

W konkursie POB BIOTECHMED-2 granty otrzymali:

 • konkurs Advanced:
  • prof. Ewa Dłuska: „Emulsyjny system dostarczania terapeutyków- leczenie nowotworów wspomagane mechanizmem syntetycznej letalności“
  • prof. Maciej Pilarek: „Bifunkcjonalne aerożelowe platformy do intensyfikacji biosyntezy cytotoksycznych naftochinonów w hodowlach in vitro korzeni transgenicznych“
  • prof. Paweł Sobieszuk: „Druk 3D kompozytów polikaprolakton/modyfikowany nanohydroksyapatyt o właściwościach mechanicznych i osteoindukcyjnych wymaganych dla implantów kostnych“

Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy powodzenia w badaniach!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dwie nowe monografie naukowe, data opublikowania: 11.01.2021

W drugiej połowie 2020 r. zostały wydane dwie monografie redagowane przez pracowników naszego wydziału:

1. „Synthetic Nano- and Microfibers” (edytorzy: R. Martijn Wagterveld, Jan C.M. Marijnissen, Leon Gradoń i Arkadiusz Moskal), poświęconą problemom obecności syntetycznych nano- i mikrowłókien w otaczającym nas środowisku. W książce wydanej przez WETSUS (Holandia) zamieszczono rozdziały, których autorami są m.in. profesorowie Leon Gradoń, Arkadiusz Moskal, Tomasz Sosnowski, dr hab. inż. Rafał Przekop i dr inż. Michał Wojasiński. Książka jest dostępna w otwartym dostępie (OpenAccess) pod adresem: Synthetic Nano- and Microfibers | Zenodo.

2. „Chemical and Process Engineering for the Environment and Health” (edytorzy: Tomasz Sosnowski i Maciej Szwast). Książka wydana nakładem Sieci Badawczej Łukasiewicz – ITE, jest poświęcona wybranym zastosowaniom inżynierii chemicznej w problemach ochrony środowiska i bioinżynierii. W książce można znaleźć rozdziały opracowane przez autorów z kraju i zagranicy, w tym przez liczne grono pracowników i doktorantów naszego wydziału. Spis treści Chemical and Process Engineering for the Environment and Health - Nie masz uprawnień do wyświetlania tego obiektu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Laureat stypendium im. inż. Mieczysława Króla na naszym Wydziale, data opublikowania: 16.12.2020

W tegorocznej edycji programu stypendialnego, decyzją Kapituły Stypendium im. inż. Mieczysława Króla, laureatem został pan inż. Rafał Pakuła, któremu na rok akademicki 2020/2021 zostało przyznane stypendium im. inż. Mieczysława Króla. Kapitule przewodniczył Prorektor ds. Studenckich, pan dr hab. inż. Robert Zalewski, profesor uczelni.

Serdecznie gratulujemy sukcesu panie Rafale!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kolejny grant NCN na Wydziale, data opublikowania: 25.11.2020

Gratulujemy panu mgr. inż. Rafałowi Podgórskiemu uzyskania finansowania projektu naukowego z Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Preludium 19. Otrzymane środki, mgr Podgórski przeznaczy na badania w ramach projektu zatytułowanego "Ocena wpływu adenozyny zawartej w drukowanych metodą 3D implantach polimerowo-ceramicznych pokrytych hydrożelem na zachowanie i wzrost komórek kości i chrząstki, kierownik projektu". Zachęcamy do zapoznania się ze streszczeniem projektu.

Informacje o innych projektach, które otrzymały finansowanie w ramach konkursów Opus i Preludium można znaleźć na stronie głównej PW.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pan Profesor Eugeniusz Molga odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, data opublikowania: 01.10.2020

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Pan prof. dr hab. inż. Eugeniusz Molga, były Dziekan naszego Wydziału, Kierownik Zakładu Kinetyki i Termodynamiki Procesowej, został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie wręczył Prezydent RP Andrzej Duda podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2020/2021 w Dużej Auli Politechniki Warszawskiej.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nagrody JM Rektora PW dla pracowników Wydziału, data opublikowania: 30.09.2020

Z dumą informujemy, że pracownikom Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej zostały przyznane nagrody JM Rektora PW za osiągnięcia w roku akademickim 2019/2020!

Nagrody JM Rektora PW dla pracowników Wydziału:

 • za osiągnięcia naukowe
  • Dr hab. inż. Robert Cherbański, prof. uczelni - nagroda indywidualna II stopnia
  • Prof. dr hab. inż. Marek Henczka – nagroda indywidualna II stopnia
  • Dr inż. Michał Wojasiński - nagroda indywidualna III stopnia
 • za osiągnięcia dydaktyczne
  • Dr inż. Michał Lewak – nagroda indywidualna za wyróżniające prowadzenie zajęć dydaktycznych
  • Dr hab. inż. Jakub Gac, prof. uczelni - nagroda zespołowa II stopnia
  • Prof. dr hab. inż. Leon Gradoń – nagroda zespołowa II stopnia
 • za osiągnięcia organizacyjne
  • Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Molga – nagroda indywidualna
  • Dr hab. inż. Łukasz Makowski, prof. uczelni - nagroda zespołowa III stopnia
  • Dr inż. Mariusz Zalewski - nagroda zespołowa III stopnia

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dwa nowe projekty LIDER na WIChiP PW, data opublikowania: 30.09.2020

Z satysfakcją informujemy, że na naszym Wydziale będą realizowane dwa projekty, które uzyskały dofinansowanie NCBiR w ramach konkursu LIDER XI:

1. projekt pt. Wysokowydajny układ przepływowy do fotokatalitycznej produkcji wodoru z biomasy (HIPERH2 - Kierownik projektu: dr inż. Karol Ćwieka)

2. projekt pt. Naskórna hydrożelowa nanoformulacja kwasu alendronowego do uwalniania transdermalnego (AlendroSkin - Kierownik projektu: dr Jakub Trzciński)

Realizacja obu projektów będzie prowadzona przez pracowników i doktorantów naszego Wydziału, z wykorzystaniem bazy badawczej WIChiP PW.

Informacje o laureatach konkursu w broszurze przygotowanej przez NCBiR

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa na naszym Wydziale ponownie najlepszy w Polsce, data opublikowania: 21.06.2019

W Rankingu Studiów Inżynierskich 2019 organizowanym przez miesięcznik edukacyjny Perspektywy nasz Wydział po raz kolejny zajął I miejsce w kategorii wydziałów prowadzących studia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa w Polsce.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 grantów badawczych dla pracowników WIChiP PW w pierwszej edycji konkursów w ramach Inicjatywy Doskonałości Uczelnia Badawcza (IDUB),data opublikowania: 05.06.2020

Gratulujemy kierownikom grantów badawczych przyznanych w ramach IDUB w pierwszych konkursach (maj-czerwiec 2020 r.). Łączna wysokość środków na badania, jaką pozyskaliśmy w tej edycji konkursów wyniosła ok. 1,95 mln zł.

POB Biotechnologia i Inżynieria Biomedyczna:

1. prof. Łukasz Makowski "Zastosowanie obliczeniowej mechaniki płynów oraz laserowych metod pomiarowych przepływu w analizie mechanizmów hemolizy i defektów czynnika von Willebranda występujących w przeciekach wokół sztucznych zastawek mitralnych"

2. dr inż. Marcin Odziomek "Ciekłe dyspersje nanopęcherzyków tlenu jako nośniki leków aerozolowych dostarczanych z nebulizatorów"

3. dr inż. Michał Wojasiński "Opracowanie formulacji nanohydroksyapatyt/alendronian/lecytyna o zwiększonym wchłanianiu komórkowym in vitro"

Lista wszystkich projektów finansowanych w ramach tego POB-u

POB Technologie Materiałowe:

1. dr inż. Katarzyna Jabłczyńska "Kompozytowe struktury włóknina - nanocząstki fotokatalityczne do efektywnej filtracji powietrza zanieczyszczonego mikrobiologicznie"

2. dr inż. Anna Jackiewicz-Zagórska "Filtracyjne materiały kompozytowe polipropylen-ZnO przeznaczone do skutecznego usuwania z powietrza cząstek abiotycznych i biotycznych dla poprawy jakości życia oraz bezpieczeństwa człowieka i środowiska"

3. dr inż. Marta Mazurkiewicz-Pawlicka "Nowoczesne hybrydowe katalizatory na bazie nanomateriałów węglowych i disiarczku molibdenu do reakcji wydzielania wodoru"

Lista wszystkich projektów finansowanych w ramach tego POB-u

POB Konwersja i Magazynowanie Energii:

1. dr Artur Małolepszy "Opracowanie ogniwa paliwowego zasilanego kwasem mrówkowym o wysokiej stabilności działania i podwyższonej wydajności"

Lista wszystkich projektów finansowanych w ramach tego POB-u

Konkurs "IDUB against COVID-19":

1. prof. Tomasz Ciach "Development of a nano-vaccine based on recombinant SARS-CoV2 virus proteins covalently bound to nanoparticles"

2. prof. Tomasz Sosnowski "Rzeczywista skuteczność osłon twarzy i maseczek filtracyjnych w ograniczaniu transmisji COVID-19 – badania in vitro"

Lista wszystkich projektów finansowanych w ramach tego programu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasze badania widoczne w Internecie, data opublikowania: 04.05.2020

Miło nam poinformować, że według Sprawozdania z działalności Biura ds. Promocji i Informacji PW za rok 2019, wywiad z dr hab. inż. Maciejem Szwastem, profesorem uczelni z Katedry Inżynierii Procesów Zintegrowanych, dotyczący kierowanego przez niego projektu REWARD był drugim najchętniej czytanym artykułem na anglojęzycznej stronie uczelni. Ponadto informacje prasowe dotyczące tego projektu wygenerowały 5-ty w kolejności na naszej Uczelni ekwiwalent reklamowy.
Projekt „Development of a sustainable recycling process for water and detergent ingredients for industrial laundries (REWARD)” był realizowany przez nasz Wydział w polsko-niemieckim konsorcjum naukowo-przemysłowym.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inżynieria Chemiczna na PW wysoko sklasyfikowana w European Ranking of Engineering Studies, data opublikowania: 02.03.2020

Miło nam poinformować, że wg wyników European Ranking of Engineering Studies 2019, inżynieria chemiczna jako dyscyplina naukowa i kierunek studiów na Politechnice Warszawskiej zajęła 4 miejsce wśród 117 ocenianych uniwersytetów. Politechnika Warszawska zwyciężyła w rankingu uczelni.

Lista 30 najlepszych ośrodków "by subject": Chemical Engineering - Nie masz uprawnień do wyświetlania tego obiektu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profesor Eugeniusz Molga przewodniczącym Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN, data opublikowania: 19.02.2020

Gratulujemy Panu prof. dr hab. inż. Eugeniuszowi Moldze, wyboru na przewodniczącego Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN w kadencji 2020-23. Wyboru dokonali członkowie nowo powołanego Komitetu na jego pierwszym zebraniu, które odbyło się w dniu 17.02.2020 r. Jednocześnie informujemy, że na Sekretarza Komitetu w kadencji 2020-23 został wybrany prof. uczelni dr hab. inż. Łukasz Makowski, któremu również składamy gratulacje.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasza studentka laureatką stypendium Fulbrighta, data opublikowania: 13.02.2020

Informujemy, że p. inż. Kamila De Witte - do niedawna nasza studentka (obecnie absolwentka studiów I stopnia), uzyskała prestiżowe stypendium Fulbright Graduate Student Award. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kolejne granty NCN na Wydziale, data opublikowania: 06.02.2020

Gratulujemy p. dr inż. Katarzynie Dąbkowskiej oraz p. dr inż. Krzysztofowi Wojtasowi uzyskania finansowania projektów naukowych z Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Miniatura 3.

Tematyka projektów:

 • "Wpływ rodzaju enzymów i czasu ich działania na degradację celulozy ze słomy kukurydzianej jako etapu otrzymywania nanofibryny celulozowej" (dr K. Dąbkowska)
 • "Opracowanie modelu teoretycznego rozpadu cząstek zawiesiny w homogenizatorze zbiornikowym z wykorzystaniem obliczeniowej mechaniki płynów" (dr K. Wojtas)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pracownicy Wydziału wybrani do Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN,
data opublikowania: 31.01.2020

Informujemy, że w ogólnopolskich wyborach do Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN mandat na kadencję 2020-2023 uzyskało 7 osób reprezentujących nasz Wydział:

 • prof. dr hab. inż. Tomasz Ciach
 • prof dr hab. inż. Leon Gradoń
 • prof dr hab. inż. Marek Henczka
 • prof. dr hab. inż. Eugeniusz Molga
 • prof dr hab inż. Tomasz Sosnowski
 • dr hab inż. Małgorzata Jaworska, prof. uczelni
 • dr hab inż.Łukasz Makowski, prof. uczelni

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dwie nowe nominacje profesorskie dla pracowników Wydziału, data opublikowania: 07.01.2020

Miło nam poinformować, że postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2019 r. tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych uzyskali pracujący na naszym Wydziale profesorowie uczelni: dr hab. inż. Tomasz Ciach oraz dr hab inż. Arkadiusz Moskal. Serdecznie gratulujemy i życzymy Panom Profesorom dalszych sukcesów.

Informację o nadaniu tytułów opublikowano w Monitorze Polskim 16 grudnia 2019 r. (Poz. 1178)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prof. Marek Henczka w składzie Polskiej Komisji Akredytacyjnej, data opublikowania: 06.12.2019

Prof. Marek Henczka, prodziekan ds. nauczania naszego Wydziału, został powołany do składu Polskiej Komisji Akredytacyjnej w zespole nauk inżynieryjno-technicznych na kadencję 2020-2023 – informacja na stronie MNiSW.

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyróżnienie profesora Tomasza Ciacha, data opublikowania: 01.12.2019

Z przyjemnością informujemy, że prof. Tomasz Ciach otrzymał odznakę honorową "Za Zasługi dla Wynalazczości", przyznaną przez Premiera Mateusza Morawieckiego. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !

         

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nowy grant NCN, data opublikowania: 19.11.2019

Gratulujemy naszej doktorantce, p. mgr inż. Katarzynie Dobrowolskiej, uzyskania finansowania projektu badawczego z Narodowego Centrum Nauki w konkursie PRELUDIUM 17. Pani Katarzyna będzie realizowała projekt pt. "Badanie właściwości substancji pochodzenia naturalnego jako potencjalnych funkcjonalnych składników leków inhalacyjnych podawanych z nebulizatorów".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nagroda KoKoN dla Koła Naukowego IChiP, data opublikowania: 29.10.2019

Konferencja Naukowa 8th European Young Engineers Conference (EYEC) zwyciężyła w kategorii "Konferencja" w konkursie kół naukowych KoKoN organizowanym przez Forum Uczelni Technicznych.

Gratulujemy członkom Koła Naukowego kolejnego wyróżnienia.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nagrody JM Rektora PW dla pracowników Wydziału, data opublikowania: 08.10.2019

Miło nam poinformować, że w bieżącym roku nagrody Jego Magnificencji Rektora PW otrzymali następujący pracownicy naszego Wydziału:

Nagrody pierwszego stopnia:
Dr hab. inż. Antoni Rożeń – nagroda I stopnia za działalność dydaktyczną
Prof. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski - nagroda indywidualna I stopnia za działalność naukową
• Zespół w składzie: prof. dr hab. inż. Jerzy Bałdyga, prof. uczelni dr hab. inż. Łukasz Makowski i dr inż. Wojciech Orciuch – nagroda zespołowa I stopnia za działalność naukową

Nagrody drugiego stopnia:
Dr hab. inż. Andrzej Krasiński – nagroda indywidualna II stopnia za działalność naukową
Dr hab. inż. Rafał Przekop – nagroda indywidualna II stopnia za działalność naukową
Dr hab. inż. Maciej Szwast – nagroda indywidualna II stopnia za działalność naukową

Nagrody trzeciego stopnia:
• Zespół w składzie: dr inż. Janusz Oleniak i dr inż. Eugeniusz Paszek - nagroda III stopnia za działalność dydaktyczną

Nagrody „Złota Kreda” za wyróżniające prowadzenie zajęć dydaktycznych:
Prof. dr hab. inż. Marek Henczka – nagroda indywidualna „Złota Kreda” w kategorii: wykłady
Dr inż. Tomasz Wąsowski – nagroda indywidualna „Złota Kreda” w kategorii: ćwiczenia, projekty, laboratoria

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nanovelos wśród 10 wiodących firm biotechnologicznych w Polsce, data opublikowania: 27.09.2019

Portal internetowy Labiotech.eu opublikował listę 10 wiodących innowacyjnych polskich firm w obszarze biotechnologicznym. Miło nam poinformować, że wśród nich znalazł się start-up Nanovelos założony na naszym Wydziale w roku 2013 przez prof. Tomasza Ciacha. Gratulujemy wyróżnienia. Link do informacji

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profesor Tomasz Ciach w grupie wyróżnionych "People Transforming Business",
data opublikowania: 04.09.2019

Portal Business Insider Polska opublikował listę 80 twórców największych zmian w biznesie "People Transforming Business". W gronie wyróżnionych znalazł się prof. Tomasz Ciach, kierownik Zakładu Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej, założyciel spółek spin-off tworzących NanoGroup. Serdecznie gratulujemy wyróżnienia !

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ranking Studiów Inżynierskich 2019, data opublikowania: 28.06.2019

W Rankingu Studiów Inżynierskich 2019 organizowanym przez miesięcznik edukacyjny Perspektywy nasz Wydział po raz kolejny zajął I miejsce w kategorii wydziałów prowadzących studia na kierunku Inżynieria chemiczna w Polsce.

W Rankingu Uczelni Akademickich 2019 Politechnika Warszawska zajęła 3 miejsce i jest najlepszą uczelnią techniczną w tym rankingu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sukcesy młodych naukowców na 23 Ogólnopolskiej Konferencji Inżynierii Chemicznej i Procesowej w Jachrance,
data opublikowania: 06.06.2019

Miło nam poinformować o sukcesach, jakie odnieśli młodzi naukowcy reprezentujący nasz Wydział na 23 Ogólnopolskiej Konferencji Inżynierii Chemicznej i Procesowej w Jachrance (2-5.06.2019 r.):

1. w konkursie kół naukowych 1 miejsce zdobyli nasi studenci zrzeszeni w Kole Naukowym Inżynierii Chemicznej i Procesowej za projekt "Mobilne stanowisko do hodowli mikroalg ALGAENOS" (autorzy i wykonawcy projektu: inż. Paweł Antkowiak, inż. Robert Bitner, Grzegorz Pawełkiewicz, mgr inż. Rafał Podgórski, mgr inż. Michał Wojtalik)

2. w konkursie na najlepszą prezentację ustną (Best Oral Presentation Award for Young Researchers) 3 miejsce zdobył mgr inż. Piotr Cendrowski za wykład pt. "Composition analysis of multi-ingredient frozen food products in the production line"

3. w konkursie na najlepszą prezentację ustną (Best Oral Presentation Award for Young Researchers) wyróżnienie otrzymał inż. Adrian Okołowicz za wykład pt. "The efficiency of a portable air cleaner in the reduction of local PM2.5 concentration in the indoor environment"

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profesor Jerzy Bałdyga wybrany do Rady Doskonałości Naukowej, data opublikowania: 24.05.2019

Gratulujemy panu prof. dr hab inż. Jerzemu Bałdydze wyboru do Rady Doskonałości Naukowej. Profesor Bałdyga zdobył najwięcej głosów wśród siedmiu kandydatów zgłoszonych w dyscyplinie inżynieria chemiczna. Rada Doskonałości Naukowej, zgodnie z Ustawą 2.0, przejmie wkrótce zadania Centralnej Komisji ds Stopni i Tytułów. Więcej informacji na ten wyników wyborów do RDN.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tytuł profesora nauk technicznych dla pana Marka Henczki, data opublikowania: 10.05.2019

Z radością informujemy, że Prezydent RP, postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2019 r., nadał tytuł profesora nauk technicznych panu dr hab inż. Markowi Henczce, prodziekanowi ds. nauczania na naszym Wydziale.

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi !

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nowy grant NCN, data opublikowania: 03.04.2019 

Informujemy, że pan prof. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski, Kierownik Katedry Inżynierii Procesów Zintegrowanych, uzyskał finansowanie na realizację projektu badawczego pt. "Procesy atomizacji cieczy dla celowanego wprowadzania leków do układu oddechowego - mechanizmy powstawania, transportu i depozycji kropel" (konkurs OPUS 15 - Narodowe Centrum Nauki).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nowy projekt badawczo-rozwojowy, data opublikowania: 13.02.2019

Miło nam poinformować, że pan dr hab. inż. Maciej Szwast z Katedry Inżynierii Procesów Zintegrowanych uzyskał finansowanie dla realizacji projektu badawczo-rozwojowego pt. "Development of novel hybrid process based on graphene modified smart textile filters and polymer membranes for advanced wastewater treatment" w ramach konkursu M-ERA.NET (Call 2018). Projekt będzie realizowany w konsorcjum, w którego skład oprócz WIChiP PW wchodzą również: Hohenstein Institut für Textilinnovation GmbH (DE), PolymemTech sp. z o.o. (PL), Norafin Industries GmbH (DE) oraz ATEC Automatisierungstechnik GmbH (DE).

Gratulujemy i życzymy sukcesów w realizacji projektu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profesor Tomasz Sosnowski odznaczony przez Prezydenta RP, data opublikowania: 14.12.2018

Pan prof. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski, Kierownik Katedry Inżynierii Procesów Zintegrowanych i Prodziekan ds. Nauki WIChiP PW, został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Odznaczenie wręczone zostało podczas uroczystego posiedzenia Senatu PW w dniu 11.12.2018 r. Link do wydarzenia

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dofinansowanie badań dr Artura Małolepszego w ramach Projektu Lider, data opublikowania: 04.12.2018

Pragniemy pogratulować p. dr Arturowi Małolepszemu z Laboratorium Grafenowego (Zakład Procesów Rozdzielania) uzyskania finansowania badań w ramach projektu LIDER (NCBiR). Projekt nosi tytuł "Wytwarzanie nanokropek węglowych o właściwościach fluorescencyjnych" i będzie realizowany w okresie 2 stycznia 2019 -31 grudnia 2021.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nowy grant NCN, data opublikowania: 26.11.2018

Z radością i satysfakcją informujemy, że pan dr hab. inż. Paweł Sobieszuk z Zakładu  Biotechnologii Inżynierii Bioprocesowej uzyskał finansowanie z Narodowego Centrum Nauki (konkurs OPUS 15) na realizację projektu badawczego pt. "Otrzymywanie i badanie właściwości nanopęcherzyków gazów w cieczach" 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profesor Leon Gradoń wśród "Wynalazców i Konstruktorów 100-lecia" wg tygodnika Do Rzeczy,
data opublikowania: 16.11.2018

Z wielką radością i satysfakcją odnotowujemy fakt, że Pan prof. dr hab. inż. Leon Gradoń został doceniony jako jeden z wielkich wynalazców i konstruktorów 100-lecia wyłonionych przez tygodnik Do Rzeczy (nr 45/2018).

Serdecznie gratulujemy tego wyróżnienia. Do obejrzenia fragmenty materiału prasowego: Fragment "Do Rzeczy" 1 - Nie masz uprawnień do wyświetlania tego obiektu. i Fragment "Do Rzeczy" 2 - Nie masz uprawnień do wyświetlania tego obiektu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profesor Tomasz Ciach laureatem Nagrody Naukowej Politechniki Warszawskiej im. Ignacego Mościckiego,
data opublikowania: 16.11.2018

Miło nam poinformować, że Pan prof. Tomasz Ciach, został laureatem indywidualnej Nagrody Naukowej Politechniki Warszawskiej im. Ignacego Mościckiego za szczególne osiągnięcia uwieńczone transferem prac naukowych i technicznych na potrzeby gospodarki, które przyniosły udokumentowane efekty ekonomiczne. Nagroda została przyznana za za „tworzenie spółek spin-off rozwijających technologie powstałe na Politechnice Warszawskiej”. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się na okolicznościowym posiedzeniu Senatu PW w Dniu Politechniki 15.11.2018 r. 

Na tej samej uroczystości p. prof Tomasz Ciach odebrał także Medal Komisji Edukacji Narodowej za osiągnięcia w obszarze dydaktycznym.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nagrody JM Rektora PW dla pracowników Wydziału, data opublikowania: 11.10.2018

Miło nam poinformować, że w bieżącym roku nagrody Jego Magnificencji Rektora PW otrzymali następujący pracownicy naszego Wydziału:

Nagrody indywidualne:

 • Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Molga – nagroda I stopnia za całokształt działalności
 • Dr hab. inż. Arkadiusz Moskal, prof. PW – nagroda II stopnia za działalność naukową
 • Dr hab. inż. Jakub Gac – nagroda II stopnia za działalność naukową
 • Dr inż. Jan Krzysztoforski – nagroda III stopnia za działalność naukową
 • Dr hab. inż. Marek Henczka, prof. PW – nagroda „Złota Kreda” za działalność dydaktyczną w kategorii: wykłady
 • Dr hab. inż. Łukasz Makowski, prof. PW – nagroda „Złota Kreda” za działalność dydaktyczną w kategorii: ćwiczenia, projekty, laboratoria

Nagrody zespołowe:

 • Zespół w składzie: prof. dr hab. inż. Stanisław Sieniutycz i prof. dr hab. inż. Zbigniew Szwast – nagroda II stopnia za działalność naukową
 • Zespół w składzie: dr hab. inż. Ewa Dłuska, prof. PW i dr inż. Agnieszka Markowska-Radomska - nagroda II stopnia za działalność dydaktyczną
 • Zespół w składzie: prof. dr hab. inż. Leon Gradoń, dr inż. Bogumiła Wrzesińska, dr inż. Tomasz Wąsowski, dr hab. inż. Andrzej Krasiński, dr inż. Maciej Szwast, dr hab. inż. Rafał Przekop, dr hab. inż. Jakub Gac - nagroda II stopnia za działalność dydaktyczną
 • Zespół w składzie: dr inż. Agata Bąk, dr inż. Katarzyna Dąbkowska, dr hab. inż. Maciej Pilarek, dr hab. inż. Paweł Sobieszuk – nagroda III stopnia za działalność organizacyjną

Laureaci odebrali dyplomy z rąk Prorektora ds. Studenckich, prof. Janusza Walo, podczas wydziałowej inauguracji roku akademickiego w dniu 1.10.2018

Nagrody JM Rektora PW za działalność organizacyjną w latach 2016-17 otrzymali również:

 • mgr inż. Aleksandra Kuźmińska (nagroda zespołowa II st)
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski (nagroda indywidualna II st)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyróżnienie za współorganizację Festiwalu Nauki, data opublikowania: 01.10.2018

Miło nam poinformować, że doktorant naszego wydziału Pan mgr inż. Michał Wojasiński został wyróżniony za sprawną organizację imprez festiwalowych. Serdecznie gratulujemy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nagroda za najlepszą prezentację na XIII Konferencji „Postępy Inżynierii Bioreaktorowej”,
data opublikowania: 24.09.2018

Pragniemy pogratulować doktorantowi mgr inż. Karolowi Ulatowskiemu (promotor: dr hab. inż. Paweł Sobieszuk) zdobycia nagrody za najlepszą prezentację w konkursie dla doktorantów podczas XIII Ogólnokrajowej Konferencji Naukowej „Postępy Inżynierii Bioreaktorowej” (Rzgów, 19-22.09.2018). Nagrodzona prezentacja nosi tytuł:” Badanie cytotoksyczności dyspersji nanopęcherzyków tlenu w wodzie” (autorzy: Karol Ulatowski, Paweł Sobieszuk, Aleksandra Kuźmińska, Tomasz Ciach).

Karol_Ulatowski_Dyplom - Nie masz uprawnień do wyświetlania tego obiektu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyróżniony referat mgr. inż. Katarzyny Dobrowolskiej, data opublikowania: 30.07.2018

Gratulujemy naszej Doktorantce, Pani mgr inż. Katarzynie Dobrowolskiej wyróżnienia uzyskanego w trakcie XIII Szkoły Letniej Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki pt.  „Zjawiska międzyfazowe w teorii i praktyce” zorganizowanej przez Politechnmikę Gdańską (Sudomie, 25-29 czerwca 2018) za prezentację pt. „Effect of the properties of selected nebulized inhalation drugs on the surface of lungs” (autorzy: K.Dobrowolska, T.R. Sosnowski).

dyplom Katarzyna Dobrowolska - Nie masz uprawnień do wyświetlania tego obiektu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nagrodzony referat naszej doktorantki na sympozjum NanoMat, data opublikowania: 16.07.2018

Z przyjemnością informujemy, że nasza doktorantka, pani mgr inż. Joanna Latocha (promotor: dr hab. inż. Paweł Sobieszuk) otrzymała Dyplom_NanoMat - Nie masz uprawnień do wyświetlania tego obiektu. za najlepszą prezentację na II Doktoranckim Sympozjum Nanotechnologii „NanoMat” (Łódź 21-22 czerwca 2018) za prezentację pt. „Synteza nanocząstek hydroksyapatytu w reaktorze przepływowym” (autorzy: J. Latocha, M. Wojasiński, K. Jurczak, S. Gierlotka, P. Sobieszuk, T. Ciach).

Gratulujemy i życzymy dalszy sukcesów.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nagroda "Best poster award" dla plakatu z naszego Wydziału na konferencji NanoTech Poland,
data opublikowania: 07.07.2018

Plakat z naszego Wydziału pt. "Solution Blow Spun Poly-L-Lactic Acid/Ceramic Fibrous Composites" (autorzy: Michał Wojasiński, Joanna Latocha, Paweł Sobieszuk, Tomasz Ciach), który był prezentowany przez mgr inż. Michała Wojasińskiego, otrzymał główną nagrodę na Międzynarodowej Konferencji NanoTech Poland, która odbyła się w Poznaniu.

Poznań 2018 - plakat-nagroda - Nie masz uprawnień do wyświetlania tego obiektu.

Serdecznie gratulujemy !!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Piana grafenowa - nowe osiągnięcie LG PW, data opublikowania: 27.06.2018

W Laboratorium Grafenowym PW opracowana została unikalna technologia wytwarzania pian grafenowych.
Piany grafenowe, charakteryzują się niskim ciężarem właściwym (<0,01 g/cm3), dużą powierzchnią właściwą (500-800 m2/g), znaczną ilością mikro i mezoporów (ponad 80% wszystkich porów), doskonałą termoizolacyjnością i wysokim przewodnictwem elektrycznym. To nowa postać nanomateriałów węglowych, których technologię produkcji opracowano w Laboratorium Grafenowym Politechniki Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej pod kierownictwem dr hab. Leszka Stobińskiego.

Zastosowanie pian grafenowych, w zależności od średnicy ich porów, może być bardzo wszechstronne, poczynając od termoizolacyjnych materiałów poprzez różne adsorbenty i nośniki katalizatorów (też elektrokatalizatorów), a kończąc na ekranach pól elektromagnetycznych.

Piana-poster - Nie masz uprawnień do wyświetlania tego obiektu.

Kontakt z LG PW: LGPW@pw.edu.pl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nowe granty NCN na wydziale, data opublikowania: 18.05.2018

Z przyjemnością informujemy, że pani dr hab. inż. Magdalena Jasińska i pan prof. nzw. dr hab. inż. Łukasz Makowski (oboje z Zakładu Inżynierii i Dynamiki Reaktorów Chemicznych) uzyskali finansowanie projektów badawczych w konkursie OPUS 14 Narodowego Centrum Nauki. Pani dr hab. Magda Jasińska będzie realizowała projekt pt. "Modulacja burzliwości w układach emulsji ciecz-ciecz z uwzględnieniem wpływu mieszania i transportu masy na przebieg złożonych reakcji chemicznych", zaś p. prof. Łukasz Makowski - projekt pt. "Badanie kinetyki powstawania kryształów disiarczku molibdenu w celu uzyskania produktu o pożądanych właściwościach w reaktorach zderzeniowych".

Gratulujemy i życzymy sukcesów badawczych !

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasz student laureatem polskiej edycji konkursu Imagine Cup 2018, data opublikowania: 16.05.2018

Miło nam poinformować, że pan inż. Artur Seliga - aktualnie student studiów II stopnia na naszym wydziale - wygrał wraz kolegami z Politechniki Łódzkiej krajowy etap konkursu Imagine Cup Polska 2018. Tworzony przez nich zespół "Wavy" zajął I miejsce w kategorii BigData oraz wygrał finały krajowe i tym samym zakwalifikował się do finału globalnego w Seattle w Stanach Zjednoczonych, który odbędzie się w lipcu br. 

Serdecznie gratulujemy panu Arturowi i życzymy wygrania Wielkiego Finału.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyróżnienia prezentacji naszych doktorantów na konferencji AFS FiltCon 2018,
data opublikowania: 09.05.2018

Miło nam poinformować, że dwoje naszych doktorantów - mgr inż. Patrycja Wierzba oraz mgr inż. Bartosz Nowak - uzyskało wyróżnienia na międzynarodowej konferencji naukowej organizowanej przez American Filtration and Separation Society, AFS FiltCon 2018 (23-25.04.2018) w Minneapolis.

 • Pani Patrycja Wierzba uzyskała 2 miejsce za poster pt. "Cellulose Filter Media Modified by Aerogel Applied for Removal of Dispersed Water from Diesel Fuel" (sesja: Liquid-Liquid Separation)
 • Pan Bartosz Nowak uzyskał 3 miejsce za poster pt. "Controlled MTMS-based aerogel deposition on fibrous filter for oil separation improvement" (sesja: Gas Filtration)

Obie prace są zostały wykonane w ramach projektu realizowanego na naszym wydziale pt. „Odolejanie cieczy i gazów za pomocą materiałów filtracyjnych zmodyfikowanych aerożelem” LIDER/011/L-6/14/NCBR/2015, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Serdecznie gratulujemy laureatom sukcesów na forum międzynarodowym !

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprawozdanie roczne z działalności naukowej Wydziału w roku 2017, data opublikowania: 01.03.2018

Prezentujemy Sprawozdanie Roczne (Annual Report 2017 - wersja anglojęzyczna - Nie masz uprawnień do wyświetlania tego obiektu. ) z działalności badawczej i badawczo-wdrożeniowej Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej w roku 2017. Zachęcamy do lektury.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Europejski certyfikat jakości kształcenia na kierunkach technicznych EUR-ACE dla naszego Wydziału,
data opublikowania: 22.02.2018

Studia inżynierskie i magisterskie na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa prowadzone na naszym Wydziale uzyskały akredytację Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT), a tym samym europejski certyfikat jakości kształcenia na kierunkach technicznych EUR-ACE®, na okres od roku akademickiego 2017/2018 do 2022/2023 (5 lat). Certyfikat został przyznany na mocy uprawnień nadanych KAUT przez European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE).

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profesor Jerzy Bałdyga odznaczony KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI,
data opublikowania: 21.02.2018

W dniu 16 lutego 2018 roku w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość, podczas której zostały wręczone odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej oraz dla rozwoju polskiej medycyny. Wśród osób odznaczonych znalazł się Pan Profesor Jerzy Bałdyga z naszego Wydziału, który został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wydziałowe Start-upy debiutują na GPW, data opublikowania: 21.12.2017

21 grudnia 2017 r. na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zadebiutowała spółka NanoGroup, skupiająca trzy firmy start-up: NanoVelos, NanoSanguis i NanoThea, utworzone na naszym Wydziale dzięki staraniom prof. Tomasza Ciacha oraz jego współpracowników i doktorantów. Gratulując, życzymy sukcesów na rynkach finansowych oraz szybkich wdrożeń wyników badań naukowych.

Więcej o spółce NanoGroup

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cztery nowe projekty NCN na Wydziale, data opublikowania: 07.12.2017

Miło nam poinformować, że nasi doktoranci, mgr inż. Agata Dorosz (KIPZ) oraz mgr inż. Maciej Trzaskowski (ZBIB) uzyskali dofinansowanie projektów badawczych w ramach konkursu NCN Preludium. Pani Agata będzie realizowała projekt pt. "Wpływ dynamiki wdechu inhalacyjnego na aerozolizację, transport i depozycję aerozoli leczniczych emitowanych z pasywnego inhalatora proszkowego", zaś Pan Maciej - projekt pt. "Badanie procesu przyłączania sacharydów do komórkowych receptorów glukozy z uwzględnieniem zjawisk związanych z transportem masy".

Dwoje naszych pracowników uzyskało także dofinansowanie pojedynczych zadań badawczych w ramach konkursu NCN Miniatura. Dr inż. Agnieszka Markowska-Radomska (ZKiTP) uzyskała dofinansowanie projektu pt. "Emulsyjne nośniki składników odżywczych i nutraceutyków w profilaktyce chorób cywilizacyjnych", zaś dr hab inż. Jakub Gac (KIPZ) - projektu wyjazdowego pt. "Modelowanie numeryczne dynamiki mikrocząstek - staż naukowy w ETH Zurich".

Wszystkim wymienionym osobom gratulujemy skuteczności w występowaniu o środki na badania !

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tytuł "Start-up roku" dla NanoThea, data opublikowania: 01.12.2017

Firma NanoThea utworzona na naszym Wydziale przy Laboratorium Inżynierii Biomedycznej została wyróżniona Diamentem Top Industry w kategorii "Start-up roku" w konkursie organizowanym przez Executive Club.

Gratulujemy wyróżnienia.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sukcesy Laboratorium Grafenowego PW na Tajwanie i w Dubaju, data opublikowania: 22.11.2017

Zespół LG PW uczestniczył ostatnio z sukcesami w szeregu wydarzeń w Azjii.

Podczas konferencji The 18th International Conference of the Union of Materials Research Societies in Asia (5-9 November 2017, Taipei, Taiwan), w której uczestniczyło ponad 1 200 uczestników, Zespół wygłosił 5 referatów:

 • Keynote lecture: L. Stobinski, A. Malolepszy, M. Mazurkiewicz-Pawlicka, H.M. Lin, „Fabrication of flake graphene composite materials for effective electromagnetic radiation shielding in the GHz range”
 • Keynote lecture: T. Kupka, L. Stobinski, H.M. Lin, J. Kaminski, M. Stachow, M. Jankowska, M. Broda, A. Buczek, R. Szostak, „Molecular modeling as suport in bio- and nanotechnology”
 • Invited oral: A. Malolepszy, M. Mazurkiewicz-Pawlicka, K. Ciok, I. Kuryliszyn-Kudelska, L. Stobinski, „Influence of Preparation Conditions on the Iron Oxide/Graphene Composite Properties”
 • Invited oral: M. Mazurkiewicz-Pawlicka, A. Malolepszy, Y. Hu, C.K. Lin, L. Stobinski, „Preparation of Polymer Composites with Graphene Fillers for IR Shielding Application”
 • Invited oral: Y.J. Chiou, H. Yang, H.M. Lin, A. Borodzinski, L. Stobinski, “Electrocatalytical Property of Nano Pd Supported on Polyaniline Modified AO-MWCNTs for Direct Formic Acid Fuel Cells”

Podczas pobytu na Tajwanie Zespól gościł też w Institute of Biomedical Engineering and Nanomedicine, National Health Research Institutes, w miejscowości Zhunan, gdzie dr hab. Leszek Stobiński wygłosił wykład pt. „Carbon Nanomaterials for Biomedical Applications” oraz odebrał nagrodę za najlepszą pracę w języku chińskim.

Zespół brał też udział w International Conference on Materials Science and Research (Madridge Conferences) w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (16-18 November 2017) gdzie zaprezentował dwie prace:

 • M. Mazurkiewicz-Pawlicka, A. Malolepszy, Y. Hu, C.K. Lin, L. Stobinski, pt. „Preparation of Polymer Composites with Metal Oxides for IR Shielding”
 • A. Malolepszy, M. Mazurkiewicz-Pawlicka, L. Stobinski, pt. „Preparation of Fe2O3/Graphene Composite for IR Shielding”.

Prezentacja pani dr inż. Marty Mazurkiewicz-Pawlickiej została wyróżniona nagrodą za najlepszy plakat.

Gratulujemy sukcesów!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nagroda "Innowacyjny Młody Naukowiec" dla dr inż. Igi Wasiak, data opublikowania: 22.11.2017

Z radością informujemy, że dr inż. Iga Wasiak uzyskała I nagrodę w konkursie Innowator Mazowsza (kategoria "Innowacyjny Młody Naukowiec") za wykonaną na naszym Wydziale i obronioną w lutym br. pracę doktorską pt. Nanocząstki polisacharydowe jako nośniki leków: otrzymywanie, separacja, właściwości fizykochemiczne i biologiczne (promotor prof. Tomasz Ciach). Gratulujemy tego prestiżowego wyróżnienia!

Dyplom dr Iga Wasiak - Nie masz uprawnień do wyświetlania tego obiektu.

Nagroda dr Iga Wasiak - Nie masz uprawnień do wyświetlania tego obiektu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Laureaci "Złotej Kredy 2017", data opublikowania: 21.11.2017

Prof. Marek Henczka (kategoria: wykłady) i prof. Łukasz Makowski (kategoria: ćwiczenia/projekty/laboratoria) zostali tegorocznymi laureatami konkursu "Złota Kreda" na najlepszych nauczycieli akademickich na naszym Wydziale. Laureaci zostali nagrodzeni podczas uroczystej gali w Małej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej w dniu 18 listopada 2017 roku, w ramach tegorocznych obchodów Święta Politechniki Warszawskiej. Gratulujemy !

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prof. Tomasz Ciach reprezentantem Polski w Europejskiej Platformie Technologicznej Nanomedycyny,
data opublikowania: 17.11.2017

Gratulujemy prof. Tomaszowi Ciachowi powołania na reprezentanta Polski (jako pełnomocnika z ramienia NCBiR) w Europejskiej Platformie Technologicznej Nanomedycyny.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plany komercjalizacji osiągnięć zespołu prof. Leona Gradonia w Chinach, data opublikowania: 17.11.2017

Osiągnięcia zespołu kierowanego przez prof. Leona Gradonia w zakresie filtracji cieczy doprowadziły do podpisania przez Politechnikę Warszawską strategicznej umowy w zakresie badań i rozwoju technologii z chińską firmą WAL Fuel Systems Ltd. (Hefei) - jednym z największych światowych producentów filtrów do silników Diesla. Otwiera to po raz pierwszy możliwość komercyjnej współpracy naszej uczelni z gospodarką chińską.

Gratulujemy naukowcom z naszego Wydziału.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profesor Tomasz Ciach laureatem Honorowej Perły "Polish Market", data opublikowania: 24.10.2017

Gratulujemy prof. Tomaszowi Ciachowi - Kierownikowi Zakładu Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej - zdobycia wyróżnienia pn. Polish Market Nagroda - Nie masz uprawnień do wyświetlania tego obiektu. , przyznanego przez magazyn ekonomiczny "Polish Market". Uroczysta Gala rozdania nagród odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie w dn. 24.11.2017r. Zobacz listę laureatów poprzednich edycji.

Jednocześnie chcielibyśmy wyrazić uznanie dla zaangażowania Pana Profesora Ciacha w prace nad kształtowaniem kierunków rozwoju polskiej nauki i technologii, czego dowodem jest zaproszenie Go do udziału w panelu dyskusyjnym w Pałacu Prezydenckim, który odbył się w dniu 19.10.2017 r. (relacja (w tym film) na oficjalnej stronie Prezydenta RP).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nagroda za rozwój Festiwalu Nauki, data opublikowania: 11.10.2017

Miło nam poinformować, że pani dr inż. Iga Wasiak, była doktorantka WIChiP PW (obrona z wyróżnieniem w lutym 2017 r. - promotor prof. Tomasz Ciach), reprezentując nasz Wydział zdobyła jedną z trzech nagród za kreatywny wkład w Warszawski Festiwal Nauki, w związku z wygłoszonym w trakcie Festiwalu wykładem "Nanocząstki - siła małego". Wręczenie nagrody odbyło się 10.10. 2017 podczas Debaty Oksfordzkiej w Teatrze Polskim w Warszawie.

Relacja z wydarzenia dostępna tutaj (rozdanie nagród w ostatnich 5 minutach materiału filmowego).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prof. Bałdyga we władzach EFCE, data opublikowania: 10.10.2017

Z przyjemnością informujemy, że 1 października 2017 r. Walne Zgromadzenie Europejskiej Federacji Inżynierii Chemicznej (European Federation of Chemical Engineering) wybrało po raz kolejny prof. dr hab. inż. Jerzego Bałdygę na stanowisko członka zarządu EFCE (EFCE Executive Board member). W dniu 4 października prof. Bałdyga wybrany został również na kolejną kadencję na stanowisko przewodniczącego Grupy Roboczej Mieszanie EFCE (Chair of Working Party on Mixing EFCE). Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dr inż. Beata Butruk-Raszeja laureatką konkursu LIDER, data opublikowania: 10.10.2017

Z przyjemnością informujemy, że w gronie 34 laureatów konkursu NCBiR "LIDER" znalazła się pani dr inż. Beata Butruk-Raszeja z Zakładu Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej, zajmując wysoką piątą pozycję na liście rankingowej. Pani dr Butruk-Raszeja będzie ralizowała projekt pt. "BioGraft - biomimetyczne protezy naczyniowe małych średnic". Serdecznie gratulujemy !!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tomasz Kotkowski laureatem stypendium Funduszu im. Adama i Haliny Stepkowskich,
data opublikowania: 19.06.2017

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że student naszego Wydziału - Pan Tomasz Kotkowski - został laureatem stypendium Funduszu im. Adama i Haliny Stepkowskich. Gratulujemy!

Wręczenie stypendium nastąpi 27 czerwca b.r. podczas uroczystego posiedzenia Senatu PW.

Więcej informacji na stronie: http://www.fundacjapw.pl/.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ranking Perspektyw 2017 - IChiP na PW najlepszym kierunkiem studiów, data opublikowania: 18.05.2017

W Rankingu Studiów Inżynierskich 2017 organizowanym przez miesięcznik edukacyjny Perspektywy nasz Wydział zajął I miejsce w kategorii wydziałów prowadzących studia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa w Polsce. Jest to nasze kolejne wyróżnienie za realizowane programy studiów i jakość nauczania.

Serdeczne gratulacje dla wszystkich pracowników, doktorantów i studentów WIChiP-u.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyróżnienie w kategorii Start-up roku, data opublikowania: 11.03.2017

Doktorantka naszego Wydziału, mgr inż. Magdalena Janczewska uzyskała wyróżnienie w konkursie "Businesswoman Roku 2016" w kategorii Start-up (firma NanoThea). Serdecznie gratulujemy !

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasze doktorantki w finale konkursu "Sukces pisany szminką", data opublikowania: 02.02.2017

Miło nam poinformować, że doktorantki z naszego Wydziału wykonujące prace doktorskie po opieką prof. Tomasza Ciacha - panie mgr inż. Magdalena Janczewska i Agata Stefanek, znalazły się w finale konkursu "Sukces pisany szminką", gdzie walczą o tytuł Bizneswoman Roku w kategorii Start-Up Roku oraz Bizneswoman Publiczności. Rozstrzygnięcie konkursu  9 marca 2017. Trzymamy kciuki !

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koło Naukowe IChiP laureatem konkursu Studenckiego Ruchu Naukowego Struna 2016,
data opublikowania: 27.01.2017

Gratulujemy członkom Koła Naukowego Inżynierii Chemicznej i Procesowej zdobycia nagród w kolejnej edycji konkursu Studenckiego Ruchu Naukowego STRUNA 2016. Koło zdobyło następujące nagrody:

1.Główną nagrodę w kategorii "Konferencja naukowa roku" za zorganizowanie 5th European Young Engineers Conference

2. Wyróżnienie w kategorii "Projekt naukowy roku" za wytwornicę ciekłego azotu Nitrogenos

3. Wyróżnienie w kategorii "Koło naukowe roku"

Gala wręczenia nagród odbyła się 27 stycznia 2017 r. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdzie gratulacje laureatom składał osobiście wicepremier Jarosław Gowin. Warto dodać, że dzięki tegorocznym osiągnięciom nasze Koło Naukowe stało się laureatem największej liczby nagród i wyróżnień w dotychczasowej historii konkursów STRUNA.

Lista laureatów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tytuł profesora dla pana Tomasza Sosnowskiego, data opublikowania: 22.12.2016

Z wielką radością informujemy, że Prezydent RP, postanowieniem z 2 grudnia 2016 r., nadał tytuł profesora nauk technicznych panu Tomaszowi Sosnowskiemu, prodziekanowi ds. naukowych na naszym Wydziale. Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi !

Link do relacji z uroczystości wręczenia nominacji w Pałacu Prezydenckim

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nagroda Naukowa Wydziału IV Nauk Technicznych PAN dla dr hab. inż. Magdaleny Jasińskiej,
data opublikowania: 07.12.2016

Z przyjemnością informujemy, że dr hab. inż. Magdalena Jasińska uzyskała Nagrodę Naukową Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk. Serdecznie gratulujemy !

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prof. Jerzy Bałdyga wybrany do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, data opublikowania: 29.11.2016

Z przyjemnością informujemy, że prof. Jerzy Bałdyga został wybrany na członka Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów na czteroletnią kadencję 2017-2020. Serdecznie gratulujemy !

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koło Naukowe IChiP wyróżnione na XIII Targach Kół Naukowych i Organizacji Studenckich KONIK,
data opublikowania: 27.10.2016

Koło Naukowe IChiP PW znalazło się w gronie piątki najlepiej ocenionych kół w czasie XIII Targów KN "Konik 2016". Gratulujemy !

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profesor Leon Gradoń Przewodniczącym Rady Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej,
data opublikowania: 06.10.2016

Miło nam poinformować, że Pan Prof. Leon Gradoń został wybrany na Przewodniczącego Rady Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (FNP). Serdecznie gratulujemy tego wyróżnienia i życzymy sukcesów w związku z pełnieniem nowej funkcji.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nagroda dla Koła Naukowego na Ogólnopolskiej Konferencji IChiP, data opublikowania: 22.09.2016

Pragniemy pogratulować Kołu Naukowemu WIChiP PW, które wygrało Konkurs Studenckich Kół Naukowych na XXII Ogólnopolskiej Konferencji Inżynierii Chemicznej i Procesowej w Spale. Nagrodzono projekt badawczy Koła pt. Nitrogenos - Mobilna Wytwornica Ciekłego Azotu. Jednocześnie składamy podziękowanie opiekunowi merytorycznemu projektu p. dr inż. Piotrowi Machniewskiemu. Więcej informacji w Biuletynie PW.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Start-up z naszego Wydziału na spotkaniu z Prezydentem RP, data opublikowania: 14.09.2016

Firma Nanosanguis założona przez prof. Tomasza Ciacha i mgr inż. Agatę Stefanek została wyróżniona zaproszeniem do udziału w spotkaniu 'Startupy w Pałacu' zorganizowanym przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.

Na spotkaniu firma Nanosanguis dostała też Nagrodę Ministra Rozwoju.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych i komercyjnych !!!

Oficjalna fotorelacja z tego wydarzenia
Więcej o firmie Nanosanguis

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nagroda Luminatus 2016 dla Laboratorium Inżynierii Biomedycznej,
data opublikowania: 30.06.2016

Laboratorium Inżynierii Biomedycznej kierowane przez prof. Tomasza Ciacha zdobyło nagrodę Luminatus 2016 przyznawaną przez Bloomberg Businessweek Polska. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.