Ludzie z #WIChiP na Kongresie 3W

Informujemy o kolejnych sukcesach przedstawicieli społeczności WIChiP na Kongresie 3W. Kongres 3W to wydarzenie umożliwiające spotkanie ekspertów w dziedzinie technologii z obszaru wody, węgla pierwiastkowego i wodoru. Organizatorem wydarzenia jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Nagrodzeni zostali mgr inż. Jakub Zabrzycki oraz spółka HIPERH2 Sp. z o.o., której założycielami są pracownicy naszego Wydziału. 

Mgr inż. Jakub Zabrzycki otrzymał drugą nagrodę za najlepszą pracę magisterską w tematyce 3W. Za Jakuba Zabrzyckiego nagrodę odbierała dr inż. Zuzanna Bojarska. Jakub Zabrzycki kontynuuje działalność badawczą w Szkole Doktorskiej PW, a jego promotorem jest prof. dr hab. inż. Paweł Gierycz.

Dr inż. Karol Ćwieka oraz dr inż. Jakub Czelej, w imieniu spółki HIPERH2 Sp. z o.o., odebrali Certyfikat 3W potwierdzający pomyślną walidację technologii "Fotokatalityczna produkcja wodoru". Walidacji dokonali eksperci z Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji 3W. 

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy!