Artykuły naszych pracowników opublikowane w czasopismach o najwyższym współczynniku wpływu

Miło nam poinformować o publikacjach naszych pracowników, które ukazały się w bieżącym roku w prestiżowych czasopismach naukowych o współczynniku wpływu (IF) powyżej 10. Serdecznie gratulujemy wszystkim autorom wymienionych prac.